May 262013
 
โอกาสทองมาถึงคุณแล้ว โรงเรียนสอนการทำธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิต The iCon Evolution จองที่นั่งด่วน!

"อีก 5 ปี ข้างหน้า ธุรกิจที่ไม่ทำการตลาดออนไลน์ จะล่มสลาย" - บิลเกตส์
ด้วยธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ โดยอาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และเครื่องมือต่างๆ อันทรงพลัง ร่วมกับมือถือก็สามารถทำให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจในโลกออนไลน์ได้โดยไม่ยาก สนใจร่วมงานในธุรกิจ ติดต่อ โทร : 08-5508-4141 หรือ Line ID : @richtheicon
ชมคลิปวีดีโอต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล คลิ๊ก
1. http://richtheicon.theicon.global/
2. http://richtheicon.theicon.global/blogs/news

Made in china (ผลิตในประเทศจีน)
ในภาษาจีนใช้ 中国制造 zhōngguózhìzào,จงกว๋อจื้อเจ้า
(คำว่า 中国 ประเทศจีน ,制造 ผลิต )

ตัวอย่างประโยคค่ะ

 • 这些产品是中国制造的。 ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ผลิตในประเทศจีน
 • 中国制造总让人想起质量不好。 made in china มักทำให้คนนึกถึง ผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพไม่ดี
 • 谁说中国制造的东西质量不好? ใครว่า ของที่ผลิตในประเทศจีน(made in china ) คุณภาพไม่ดี?
 • 中国制造的产品怎么那么差 สินค้าที่ผลิตในจีน ทำไมถึงแย่ขนาดนี้!

ศัพท์เพิ่มเติมค่ะ

 • 廉价/ 便宜 liánjià / piányi ราคาถูก
 • 产品 chǎnpǐn ผลิตภัณฑ์
 • 质量 zhìliàng คุณภาพ
 • 劣质 lièzhì คุณภาพต่ำ

ผลิตประเทศไหนก็แค่ใส่ชื่อประเทศนั้นข้างหน้า 制造 ค่ะ
เช่น

 • 泰国制造 made in Thailand
 • 韩国制造 made in Korea
 • 日本制造 made in Japan

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>