Jun 092013
 
เปิดรับสมัครตัวแทน ด่วน!有趣的汉语 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะ
วันนี้เสนอคำว่า 打破纪录 อ่านว่า dǎpòjìlù ทำลายสถิติ
ทำลายสถิติโลก:打破世界纪录 dǎpòshìjièjìlù
รักษาสถิติโลก:保持世界纪录 bǎochíshìjièjìlù

例句:
这次你可以打破纪录!
zhècìnǐkěyǐdǎpòjìlù
ครั้งนี้ คุณสามารถทำลายสถิติ!

那个运动员几乎打破纪录。
nàgèyùndòngyuánjīhūdǎpòjìlù
นักกีฬาคนนั้นเกือบทำลายสถิติ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>