Jan 222014
 
โอกาสทองมาถึงคุณแล้ว โรงเรียนสอนการทำธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิต The iCon Evolution จองที่นั่งด่วน!

"อีก 5 ปี ข้างหน้า ธุรกิจที่ไม่ทำการตลาดออนไลน์ จะล่มสลาย" - บิลเกตส์
ด้วยธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ โดยอาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และเครื่องมือต่างๆ อันทรงพลัง ร่วมกับมือถือก็สามารถทำให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจในโลกออนไลน์ได้โดยไม่ยาก สนใจร่วมงานในธุรกิจ ติดต่อ โทร : 08-5508-4141 หรือ Line ID : @richtheicon
ชมคลิปวีดีโอต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล คลิ๊ก
1. http://richtheicon.theicon.global/
2. http://richtheicon.theicon.global/blogs/news

有趣的汉语 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะ
วันนี้จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับคำว่า “ตกรถ,ตกเรือ,ตกเครื่องบิน” ในภาษาจีนค่ะ

误车 [wùchē] ตกรถ

 • 我看错了时间,所以误了最后一班车。
  ฉันดูเวลาผิด จึงทำให้พลาดรถเที่ยวสุดท้าย
 • 要是我们按时到, 就不会误车了。
  ถ้าหากพวกเรามาถึงตามกำหนดเวลา ก็จะไม่ตกรถแล้ว

误船 [wùchuán] ตกเรือ

 • 我们差一点就误了船。
  พวกเราเกือบจะตกเรือแล้ว

误机,误飞机 [wùjī , wùfēijī] ตกเครื่องบิน

 • 只晚了五分钟而已,没想到就误了一趟飞机。
  ช้าไปแค่ห้านาทีเอง คิดไม่ถึงว่าตกเครื่องบินเสียแล้ว
 • 如果你不想误飞机,那就快点。
  ถ้าหากคุณไม่อยากตกเครื่องบิน งั้นก็รีบหน่อย!
 • 这个星期你误了3次飞机 ,你老是迟到。
  สัปดาห์นี้คุณตกเครื่องบินมาแล้วสามครั้ง…..คุณมาสายอยู่เรื่อยๆ

(คำว่า 老是 เเปลว่า …อยู่เรื่อย มักนิยมใช้ในกรณีที่รู้สึกน่ารำคาญ/เบื่อหน่าย/ชินชา ในที่นี้คือ 老是迟到 =มาสายอยู่เรื่อยๆ )

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

May 252013
 
โอกาสทองมาถึงคุณแล้ว โรงเรียนสอนการทำธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิต The iCon Evolution จองที่นั่งด่วน!

"อีก 5 ปี ข้างหน้า ธุรกิจที่ไม่ทำการตลาดออนไลน์ จะล่มสลาย" - บิลเกตส์
ด้วยธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ โดยอาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และเครื่องมือต่างๆ อันทรงพลัง ร่วมกับมือถือก็สามารถทำให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจในโลกออนไลน์ได้โดยไม่ยาก สนใจร่วมงานในธุรกิจ ติดต่อ โทร : 08-5508-4141 หรือ Line ID : @richtheicon
ชมคลิปวีดีโอต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล คลิ๊ก
1. http://richtheicon.theicon.global/
2. http://richtheicon.theicon.global/blogs/news

有趣的汉语 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะ
วันนี้จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับคำว่า “ตกรถ,ตกเรือ,ตกเครื่องบิน” ในภาษาจีนค่ะ

误车 [wùchē] ตกรถ

 • 我看错了时间,所以误了最后一班车。
  ฉันดูเวลาผิด จึงทำให้พลาดรถเที่ยวสุดท้าย
 • 要是我们按时到, 就不会误车了。
  ถ้าหากพวกเรามาถึงตามกำหนดเวลา ก็จะไม่ตกรถแล้ว

误船 [wùchuán] ตกเรือ

 • 我们差一点就误了船。
  พวกเราเกือบจะตกเรือแล้ว

误机,误飞机 [wùjī , wùfēijī] ตกเครื่องบิน

 • 只晚了五分钟而已,没想到就误了一趟飞机。
  ช้าไปแค่ห้านาทีเอง คิดไม่ถึงว่าตกเครื่องบินเสียแล้ว
 • 如果你不想误飞机,那就快点。
  ถ้าหากคุณไม่อยากตกเครื่องบิน งั้นก็รีบหน่อย!
 • 这个星期你误了3次飞机 ,你老是迟到。
  สัปดาห์นี้คุณตกเครื่องบินมาแล้วสามครั้ง…..คุณมาสายอยู่เรื่อยๆ

(คำว่า 老是 เเปลว่า …อยู่เรื่อย มักนิยมใช้ในกรณีที่รู้สึกน่ารำคาญ/เบื่อหน่าย/ชินชา ในที่นี้คือ 老是迟到 =มาสายอยู่เรื่อยๆ )

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>