สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 292013
 

“เรื่องตลกวุ่น ๆ” ในเรื่องความเข้าใจแบบหักโค้งระหว่างภาษาจีนกับภาษาอังกฤษ

——————————————————————————————————

ชื่อเรื่อง….Go a head = ดำเนินการได้เลย
(去個頭! qù gè tóu) = ไสหัวไป !

Mŏu gōngsī jīnglĭ jiào mìshū zhuăn chéng gōngwén gěi lăobăn:
某公司經理叫秘書轉呈公文給老闆∶
ผู้จัดการของบริษัทแห่งหนึ่งได้ให้เลขานุการส่งเอกสารราชการให้กับนายห้าง ความว่า∶

“Bàogào lăobăn, xià gè yuè ōuzhōu yŏu yì pī dìng dān, wŏ jué de gōngsī xūyào dài rén qù hé tā kāi huì。”
“報告老闆,下個月歐洲有一批訂單,我覺得公司需要帶人去和他開會。”
“เรียนนายห้าง∶ เดือนหน้าทางยุโรปจะมีใบสั่งจองสินค้า 1 ใบ, ผมคิดว่าบริษัทของเราจำเป็นต้องส่งคนไปร่วมประชุมกับทางเขา”

Lăobăn zài gōngwén hòu miàn duăn duăn qiān xià:“Go a head!”
老闆在公文後面短短簽下“Go a head!”
ที่ด้านหลังเอกสารราชการ นายห้างได้เขียนสั้นๆ ว่า “Go a head!”

Jīnglĭ shōu dào zhī hòu, mă shàng zhĭ shì xià shŭ măi jīpiào, nĭ xíng chéng, zìjĭ zé shì zhěng lĭ xíng li。 Lín chū fā nà tiān, bèi mìshū dăng xià lái。
經理收到之後,馬上指示下屬買機票,擬行程,自己則是整理行李。臨出發那天,被秘書擋下來。
หลังจากผู้จัดการได้รับคำตอบแล้ว, ได้รีบสั่งการให้ลูกน้องซื้อตั๋วเครื่องบิน, ร่างแผนการเดินทาง, ตัวเองก็ตระเตรียมสัมภาระ/กระเป๋าเดินทาง。 ใกล้วันออกเดินทาง, ได้ถูกเลขานุการรั้ง/ขวางเอาไว้

Mìshū: “nĭ yào gàn shén me?”
秘書:“你要幹什麼?”
เลขานุการ: “คุณกำลังจะทำอะไรคะ”

Jīnglĭ: “qù ōuzhōu kāi huì ā!”
經里:“去歐洲開會啊!”
ผู้จัดการ: “ก็ไปประชุมที่ยุโรปไง!”

Mìshū: “lăobăn yŏu tóngyì ma?”
秘書:“老闆有同意嗎?”
เลขานุการ: “นายห้างเห็นด้วยไหม?”

Jīnglĭ: “lăobăn bú shì duì wŏ shuō Go a head ma?”
經里:“老闆不是對我說 Go a head 嗎?”
ผู้จัดการ: “นายห้างได้บอกกับผมไม่ใช่หรือว่า Go a head?”

Mìshū: “lái gōngsī duō me jiŭ, nŏndào nĭ hái bú zhīdào lăobăn de yīngwen chéngdù ma?” Lăobăn de yìsī shì: qù gè tóu!“
秘書:“來公司多麼久,難道你還不知道老闆的英文程度嗎?老闆的意思是:去個頭!”
เลขานุการ: “อยู่กับบริษัทมาตั้งนาน, หรือว่าคุณไม่รู้ระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนายห้างเราเป็นอย่างไรบ้าง? ความหมายของนายห้างก็คือ: ไสหัวไป!”
————————————
อธิบายศัพท์….
秘書 = เลขานุการ; 經理 = ผู้จัดการ; 老闆 = นายจ้าง/นายห้าง;公文 = หนังสือราชการ/หนังสือทางการ; 訂單 = ใบสั่งจองสินค้า ;歐洲 = ยุโรป; 指示 = สั่งการ; 下屬 = ลูกน้อง/ผู้ใต้บังคับบัญชา;
擬行程 = ร่างแผนการเดินทาง; 行李 = สัมภาระ/กระเป๋าเดินทาง; 擋 = ขวางไว้; 程度 = ระดับความรู้; 意思 = ความหมาย

สำนวน…
Go ahead => 繼續前進,取得進展 (เดินหน้าไปได้เลย/ดำเนินการต่อไปได้เลย)
——————————————————————————————————

ชื่อเรื่องตลก…..時差 (shí chā) = เวลาที่ต่างกัน

ā zhōng zài fáng jiān dă le diàn huà wèn fàn diàn guìtái:
阿忠在房間打了電話問飯店櫃檯:
อาจงอยู่ในห้องพักได้โทรติดต่อเคาน์เตอร์ของทางโรงแรมว่า:

“nĭ néng gào sù wŏ táiběi hé nĭuyuē de shíchā ma?”
“你能告訴我台北和紐約的時差嗎?”
“คุณจะบอกผมได้ไหมว่า เวลาที่ไถเป่ยกับนิวยอร์คต่างกันเท่าไร?”

Zŏng jī “JUST A MINUTE…………”
總機:“JUST A MINUTE………….”
ศูนย์ควบคุม:“แค่เพียง 1 นาที”…… (ในภาษาอังกฤษมีความหมายว่า “โปรดรอสักครู่ค่ะ…”)

ā zhōng huí le yī jù:“THANK YOU”, ráng hòu guà duàn le diàn huà.
阿忠回了一句:“THANK YOU”, 然後掛斷了電話。
อาจงตอบกลับไป 1 ประโยคว่า:“ขอบคุณครับ”, หลังจากนั้นก็วางหูโทรศัพท์เลย
————————————
อธิบายศัพท์….
時差 = ความต่างของเวลาในแต่ละท้องถิ่น; 櫃檯 = เคาน์เตอร์; 紐約 = รัฐนิวยอร์ค
JUST A MINUTE = เป็นสำนวนภาษาอังกฤษ แปลว่า“โปรดรอสักครู่” / 義同:請稍等、請稍候。 掛斷 = วางสาย, วางหูโทรศัพท์

——————————————————————————————————

ชื่อเรื่องตลก…ความใกล้เคียงของสำเนียง “卡布奇諾 (kă bù qù nuò) = กาแฟ Cappuccino” vs “看不清楚 ”
一天在東方廣場約網友埃米見面,不想顯的太土,約在星巴克。
等埃米時覺得不買點東西不合適,就到櫃檯點咖啡。
服務員問:您要點什麼?
當天沒帶眼鏡,咖啡廳燈光昏暗,我使勁看價牌,
還是看不見……就說了一句:“看不清楚!”
服務員:“好的,卡布奇諾!”
於是我就喝到了在星巴克的第一杯Cappuccino……
หมายเหตุ…..
埃米 = ชื่อคนแอมมี่/Amy; 櫃檯 = เคาเตอร์บาร์; 使勁 = ใช้แรง/พยายาม;
卡布奇諾 (kă bù qù nuò)
看不清楚 (kàn bù qīng chŭ)

——————————————————————————————————

ชื่อเรื่องตลก……”韓國的糖= ขนมจากประเทศเกาหลี“ [เป็นเรื่อง เกี่ยวกับคำศัพท์พ้องเสียง แต่ไม่พ้องรูป]

我爺爺的耳朵不是很好,一天媽媽的同事給了她一盒韓國的糖,味道很好,我的愛吃糖的表弟正好在我們家,不斷的說好吃!我們都讓淘氣表弟請爺爺也吃一下,可是表弟哭喪着臉說爺爺說什麼都不想吃。

這個任務只好交給了我,我說:“爺爺這個可是韓國的進口的糖呀!”
不料爺爺斬釘截鐵說 : “糖進口我也知道,但是含過(韓國)的糖我說什麼也不吃!”

大家 :“ $ # & * ……”

หมายเหตุ……
耳朵不是很好 = หูไม่ค่อยดี (มีปัญหาในการฟัง); 一盒 = 1 กล่อง; 淘氣 = ซน/ซุกซน/ดื้อ/สำออย;
爺爺 = คุณปู่; 任務 = ภารกิจ/หน้าที่; 進口的糖 = น้ำตาลนำเข้าจากต่างประเทศ
(糖果 = ขนม/ลูกกวาด); 不料 = คาดคิดไม่ถึง; 斬釘截鐵 = เด็ดขาด/เฉียบขาด;
含過 [hán guò] = ผ่านการ “อม” มาแล้ว; 韓國 [hán gaó] = ประเทศเกาหลี

เครดิต : คุณร่วมด้วยช่วยกัน

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!