สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 062013
 
沒有一個人是勝過死的

ไม่มีใครเอาชนะความตายได้

“古今中外,除了這一位以外,沒有一個人是勝過死的。”

Hebrews 2:14-15
孩子們既然同有血肉之體,他自己也照樣成為血肉之體,為要藉著死,消滅那掌握死權的魔鬼,
เหตุฉะนั้นครั้นบุตรทั้งหลายมีส่วนในเนื้อและเลือดอยู่แล้ว พระองค์ก็ได้ทรงรับเนื้อและเลือดเหมือนกัน เพื่อโดยความตายพระองค์จะได้ทรงทำลายผู้นั้นที่มีอำนาจแห่งความตาย คือพญามาร

並且要釋放那些因為怕死而終身作奴僕的人。
และจะได้ทรงช่วยเขาเหล่านั้นให้พ้นจากการเป็นทาสชั่วชีวิต เพราะเหตุกลัวความตาย
————————————

希伯來書二章十四至十五節告訴我們,祂不但勝過了死,祂還藉著死,廢除了那掌死權的,就是魔鬼。在這個宇宙當中掌死權的魔鬼,是神的對頭。祂勝過了魔鬼,而且把它廢掉。廢掉它是為要釋放我們這些人。聖經講,我們這些人一生因為怕死,就成為一個被奴役的人,一生為奴,在恐懼之下生活。但這位主耶穌,祂勝過了死亡,是為要把我們從這個懼怕里釋放出來,這實在是太好了!今天這位主耶穌,祂活過來之後,就成了一個無所不在的生命的靈。不要以為這是神話,這是一個事實。親愛的朋友們,這個靈就是不能毀壞的生命,也是復活的生命。祂要帶着這個生命進到你我的裡面,成為我們的生命,好叫我們能夠在這個會朽壞、受造的生命以外,得到另外一個不能毀壞的生命,也就是神的生命。今天這一個生命就等着你我來接受。

希伯來書 [Xībóláishū] หนังสือฮิบรู
祂 [tā] พระองค์, (God) in the third person form
朽壞 [xiǔhuài] เสื่อมสลาย, decayed

  One Response to “ภาษาจีนกับพระคริสต์ : ไม่มีใครเอาชนะความตายได้[沒有一個人是勝過死的]”

  1. ดีใจมากที่เห็นเว็บ ภาษาจีน ดอทคอม มีสอนภาษาผ่านพระคำ

    ที่เฟสบุ๊คก็มีเอาภาษาจีนจากพระคำมาลงบ้างเหมือนกันค่ะ

    https://www.facebook.com/bb4mandarin

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!