สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 022011
 

ผมขออนุญาตินำ บทขอพรพระ มาเผยแพร่  ต้องขอขอบคุณเจ้าของผลงานด้วยครับ

祈願文[qíyuànwén] บทขอพรพระ

吉日良時 日月開泰
วันดีศรีวัน สุริยันจันทราเบิกฟ้า

吾今跪在 神壇之中
บัดนี้ข้าฯ คุกเข่าหน้าตั่ว (พระ)

三叩九拜 諸位聖眾
สามหมอบเก้ากราบ ทวยเทพเทวา

祈求聖恩 雨調順風
ขอพรเมตตา ให้ทุกอย่างราบรื่น

大發慈悲 安慰民眾
เมตตากรุณา ปกป้องปวงชน

救苦救難 有始無終
ให้พ้นทุกข์ยาก ตลอดกาล

四季八方 全民合同
สี่ฤดูแปดทิศ ปวงประชาสามัคคี

五福臨門 國泰民安
วาสนาถึงประตู ประเทศชาติสงบสุข

安康無病 壽比南山
สุขภาพแข็งแรงไร้โรคา อายุยืนดุจเขาหนานซาน

才如四海 福慧圓滿
ความสามารถ (มากมาย) ดุจทะเลสี่คาบสมุทร สติปัญญาบริบูรณ์

發財富貴 聞名天下
ร่ำรวยสูงศักดิ์ ชื่อเสียงก้องไปในใต้หล้า

家庭廣大 子孫納福
ครอบครัวรุ่งเรือง ลูกหลานมีโชค

諸天仙人 經常保護
ทวยเทพทั้งปวง อารักษ์เป็นนิจ

諸佛菩薩 一切神眾
พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ และทวยเทพทั้งปวง

三世十方 遍滿虛空
ทั่วทั้งตรีกาลในทศทิศ แผ่ไปในท้องนภา

佛光萬道 神光萬丈
พุทธรัศมีแผ่ไปในหมื่นทิศ เทวรัศมีซ่านไปหมื่นสาย

吾今一心 三拜叩求
บัดนี้ข้าฯ รวมจิตเป็นหนึ่ง สามกราบวิงวอน

一切說來 一一如願
ที่กล่าวมานี้ เป็นจริงทุกสิ่งอัน

誠心謝恩 滿願成真.
น้อมจิตขอบพระทัย ที่ (ทรงเมตตา) ให้ความปรารถนาเป็นจริง.

凈雲道人 作文
จิ้งอฺวิ๋นเต้าเหริน ประพันธ์

己丑年夏天
ฤดูร้อน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒

—————————

合十 [héshí] พนมมือ, ไหว้
日月 [rìyuè] ชีวิต
[jí] โชคดี
[wú] ฉัน, ข้าพเจ้า
[guì] คุกเข่า
[shén] เทพ, พระเจ้า
[tán] แท่นบูชา
[kòu] คุกเข่าลงเอาหน้าผากแตะพื้น
諸位 [zhūwèi]คำที่ใช้แสดงความเคารพ
[bài] ไหว้, แสดงความเคารพ
[tài] สงบสุข, สันติ
祈求 [qíqiú] อธิฐาน, เฝ้าปรารถนา
順風 [shùnfēng] ตามลม, ราบรื่น
慈悲 [cíbēi] เมตตา
安慰 [ānwèi] ปลอบใจ
民眾 [mínzhòng] มวลชน
[shèng] นักบุญ,จักรพรรดิ์, สิ่งศักดิ์สิทธิ์
[ēn]บุญคุณ
救苦救難 [jiùkǔjiùnàn] ช่วยเหลือยามทุกข์ร้อน
有始無終 [yǒushǐwúzhōng] เริ่มต้นทำงานแต่ไม่สามารถไปตลอดลอดฝั่ง
四季 [sìjì] สี่ฤดู
八方 [bāfāng] ทั้งแปดทิศ หมายถึงทุกทิศทุกทาง
全民 [quánmín] ประชาชนทั้งหมด
合同 [hétóng] สัญญา
安康 [ānkāng] สุขภาพแข็งแรง
壽比南山 [shòubǐnánshān]มีชีวิตยืนยาว เหมือนภูเขาหนานซาน
四海 [sìhǎi] สี่คาบสมุทร, ทุกประเทศ, ทั่วโลก
圓滿 [yuánmǎn] พึงพอใจ
發財 [fācái] ร่ำรวย
富貴 [fùguì] ร่ำรวยและมีเกียรติ
[fú] ความสุข, ศิริมงคล, โชค
[lín] ชิด, มาถึง, เข้าใกล้
聞名 [wénmíng] มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกัน
天下 [tiānxià] ใต้หล้า
家庭 [jiātíng] ครอบครัว
廣大 [guǎngdà] กว้างขวาง
子孫 [zǐsūn] ลูกหลาน
納福 [nàfú] ใช้ชีวิตอย่างรื่นเริงและสบาย
天仙 [tiānxiān] เทพธิดาบนสวรรค์
經常 [jīngcháng] เป็นประจำ, ทุกวัน
保護 [bǎohù] คุ้มครอง
菩薩 [púsà]พระโพธิสัตว์
一切 [yīqiè] ทั้งหมด
萬丈 [wànzhàng]สูงส่ง, หรูหรา, ลึกมาก
一心 [yīxīn] ต้งอกตั้งใจ
一一 [yīyī] เป็นอย่าง ๆ
如願 [rúyuàn] สมความปรารถนา
誠心 [chéngxīn] จริงใจ
道人 [dàoren] นักพรต, นักบวชในศาสนาเต๋า
作文 [zuòwén] ประพันธ์
夏天 [xiàtiān] ฤดูร้อน

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!