สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 292011
 

現代漢語詞典2010介紹 《現代漢語詞典2010》是一個專業詞語資料電子詞典,當前收集詞語371824條。它包含的資料是國內同行業之首,每條詞語都拼音、解釋、繁體等項資 料。 《現代漢語詞典2010》是一個免費、功能齊全的軟件。 《現代漢語詞典2010》適應的對象:古漢語研究者、外籍留學生、新聞工作者、大學、中學、小學學校的學生和老師以及其他文字工作者。

現代漢語詞典 2010 1.0_下載地址:download :下載
—————————–

 • 簡介【jiǎnjiè】 คำแนะนำเบื้องต้น
 • 現代【xiàndài】 สมัยใหม่
 • 漢語【hànyǔ】 ภาษาจีน
 • 詞典【cídiǎn】 พจนานุกรม
 • 介紹【jièshào】 แนะนำ
 • 專業【zhuānyè】 สาขาที่เรียน
 • 詞語【cíyǔ】 คำ
 • 資料【zīliào】 ข้อมูล
 • 電子【diànzǐ】 อีเล็คตรอน
 • 當前【dāngqián】 ปัจจุบัน
 • 收集【shōují】 รวบรวม
 • 包含【bāohán】 รวม
 • 國內【guónèi】 ในประเทศ
 • 同行【tóngxíng】 เดินทางร่วมกัน
 • 拼音【pīnyīn】 ระบบการออกเสียงแบบ พินอิน
 • 解釋【jiěshì】 อธิบาย
 • 免費【miǎnfèi】 ฟรี
 • 功能【gōngnéng】 ฟังก์ชั่น, สมรรถนะ
 • 齊全【qíquán】 สมบูรณ์, ครบครัน
 • 軟件【ruǎnjiàn】 ซอร์ฟแวร์
 • 適應【shìyìng】 เหมาะเจาะ
 • 對象【duìxiàng】 เป้าหมาย,คู่รัก
 • 研究【yánjiū】 ศักษา, วิจัย
 • 外籍【wàijí】 สัญชาติต่างประเทศ
 • 留學生【liúxuéshēng】 นักเรียนนอก
 • 新聞【xīnwén】 ข่าว
 • 工作者【gōngzuòzhě】 คนทำงาน
 • 大學【dàxué】 มหาวิทยาลัย
 • 中學【zhōngxué】 ชั้นมัธยมศึกษา
 • 小學【xiǎoxué】 ชั่นประถมศึกษา
 • 學校【xuéxiào】 โรงเรียน
 • 學生【xuésheng】 นักเรียน
 • 老師【lǎoshī】 ครู
 • 以及【yǐjí】 ตลอดจน
 • 其他【qítā】 อื่นๆ
 • 文字【wénzì】 ตัวอักษร
 • 下載【xiàzài】 ดาว์นโหลด
 • 地址【dìzhǐ】 ที่อยู่

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!