สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Feb 112011
 

月下獨酌 [yuèxiàdúzhuó] “ดื่มเหล้าอย่างเดียวดายใต้แสงจันทร์” เป็นบทกวี แต่งโดย หลี่ไป๋ (李 白)

月 [yuè] เดือน
下 [xià] ล่าง
獨 [dú] โดดเดี่ยว
酌 [zhuó]  ริน, ดื่ม

huā jiān yī hú jiǔ dú zhuó wú xiāng qīn
花 間 一 壺 酒, 獨 酌 無 相 親。

jǔ bēi yāo míng yuè duì yǐng chéng sān rén
舉 杯 邀 明 月, 對 影 成 三 人。

zàn bàn yuè jì bù jiě yǐn yǐng tú suí wǒ shēn
暫 伴 月 既 不 解 飲, 影 徒 隨 我 身,

yuè jiāng yǐng xíng lè xū jí chūn
月 將 影, 行 樂 需 及 春。

wǒ gē yuè pái huái wǒ wǔ yǐng líng luàn
我 歌 月 徘 徊, 我 舞 影 零 亂,

xǐng shí tóng jiāo huān zuì hòu gè fēn sǎn
醒 時 同 交 歡, 醉 後 各 分 散。

yǒng jié wú qíng yóu xiāng qī miǎo yún hàn
永 結 無 情 游, 相 期 邈 雲 漢。

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!