สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Feb 022011
 

หมวดนำตัวอักษรจีน หรืออักษรข้าง จะเป็นส่วนที่บ่งบอกว่าอักษรจีนตัวนั้นมีความเกี่ยวข้องกับอะไร ถ้าเราเข้าใจและจำได้ จะช่วยให้การจำอักษรจีนเป็นไปอย่างง่ายดายครับ

偏旁 ชื่อเรียก-名稱 ตัวอย่าง-例字
兩點水兒 liǎngdiǎnshuǐr สองจุดน้ำ–> หมายถึงน้ำแข็ง 次、冷、准
禿寶蓋兒 tūbǎogàir –> ส่วนคลุมด้านบน 寫、軍、冠
言字旁兒 yánzìpángr  –>เกี่ยวกับการพูด 計、論、識
偏廠兒 piānchǎngr –> หน้าผากำบัง 廳、歷、厚
三匡欄兒 sānkuānglánr 三匡兒 sānkuāngr –> พื้นที่ 區、匠、匣
立刀旁兒 lìdāopángr 立刀兒 lìdāor  –>เกี่ยวกับสิ่งมีคม 列、別、劍
同字匡兒 tóngzìkuāngr –> กรอบถง 岡、網、周
單人旁兒 dānrénpángr 單立人兒 dānlìrénr –>เกี่ยวกับคน 仁、位、你
包字頭兒 bāozìtóur –> เกี่ยวกับการห่อหุ้ม 勺、勾、旬
私字兒 sīzìr –> ภาพลักษณ์งอแขน 允、去、矣
建之旁兒 jìànzhīpángr –> เดินทอดเท้า 廷、延、建
單耳旁兒 dān’ěrpángr 單耳刀兒 dān’ěrdāor –> อักษรข้างหูเดี่ยว 衛、印、卻
雙耳旁兒 shuāng’ěrpángr 雙耳刀兒 shuāng’ěrdāor
左耳刀兒 zuǒ’ěrdāor 在左 右耳刀兒 yòu’ěrdāor 在右 –> อักษรข้างหูคู่
防、阻、院
邦、那、郊
三點水兒 sāndiǎnshuǐr –> สามจุดน้ำ  เกี่ยวข้องกับน้ำ 江、汪、活
丬 爿 將字旁兒 jiàngzìpángr –> อักษรข้างเจี้ยง 壯、狀、將
豎心旁兒 shùxīnpángr 豎心兒 shùxīnr –> อักษรข้างใจ 懷、快、性
寶蓋兒 bǎogàir –> เกี่ยวกับหลังคา 宇、定、賓
廣字旁兒 guǎngzìpángr –> โรงเรือน 庄、店、席
走之兒 zǒuzhīr –> เกี่ยวกับการเดินทาง 過、還、送
提土旁兒 títǔpángr 剔土旁兒 títǔpángr  –> เกี่ยวกับดิน 地、場、城
草字頭兒 cǎozìtóur 草頭兒 cǎotóur –> เกี่ยวกับหญ้า 艾、花、英
弄字底兒 nòngzìdǐr –> ภาพลักษณ์สองมือ 開、弁、異
尤字旁兒 yōuzìpángr –> อักษรโหยว 尤、龍、尥
提手旁兒 tíshǒupángr 剔手旁兒 tīshǒupángr  –> เกี่ยวกับมือ 扛、擔、摘
方匡兒 fāngkuàngr –> กรอบสี่เหลี่ยม 因、國、圖
雙人旁兒 shuāngrénpángr 雙立人兒 shuānglìrénr –> ภาพลักษณ์คนสองคน 行、征、徒
三撇兒 sānpiěr –> เกี่ยวกับร่มเงา หรือหนวดเครา 形、參、須
折文兒 zhéwénr –> หมวดอักษรเจอ 冬、處、夏
反犬旁兒 fǎnquǎnpángr 犬猶兒 quǎnyóur –>อักษรข้างสัตว์ 狂、獨、狠
食字旁兒 shízìpángr –> เกี่ยวกับอาหาร 飲、飼、飾
子字旁兒 zǐzìpángr  –> เกี่ยวกับเด็ก 孔、孫、孩
絞絲旁兒 jiǎosīpángr 亂絞絲兒 luànjiǎosīr –> เกี่ยวกับสิ่งทอ 紅、約、純
三拐兒 sānguǎir –> หมวดอักษรซาน 甾、邕、巢
四點兒 sìdiǎnr  –> เกี่ยวกับไฟ 傑、點、熱
火字旁兒 huǒzìpángr –> อักษรข้างของไฟ 燈、燦、燭
示字旁兒 shìzìpángr 示補兒 shìbǔr –> เกี่ยวกับโต๊ะหมู่บูชา 禮、社、祖
王字旁兒 wángzìpángr 斜玉旁兒 xiéyùpángr –> เกี่ยวกับกษัตริย์ 玩、珍、班
木字旁兒 mùzìpángr –> เกี่ยวกับไม้ 朴、杜、棟
牛字旁兒 niúzìpángr 剔牛兒 tìniúr –> เกี่ยวกับสัตว์ 牡、物、牲
反文旁兒 fǎnwénpángr 反文兒 fǎnwénr –> เกี่ยวกับการเฆี่ยนตี 收、政、教
病字旁兒 bìngzìpángr 病旁兒 bìngpángr –> เกี่ยวกับการเจ็บป่วย 症、疼、痕
衣字旁兒 yīzìpángr 衣補兒 yībǔr –> เกี่ยวกับเสื้อผ้า 初、袖、被
春字頭兒 chūnzìtóur –> อักษรหัวชุน 奉、奏、秦
四字頭兒 sìzìtóur –> หมวดอักษรซื่อ 羅、罷、罪
皿字底兒 mǐnzìdǐr 皿墩兒 mǐndūnr –> เกี่ยวกับเลือด 盂、益、盔
金字旁兒 jīnzìpángr –> อักษรข้างทองหรือโลหะ 鋼、欽、鈴
禾木旁兒 hémùpángr –> อักษรข้างต้นข้าว 和、秋、種
登字頭兒 dēngzìtóur –> หมวดอักษรเติง 癸、登、凳
米字旁兒 mǐzìpángr –> เกี่ยวกับข้าว 粉、料、糧
虎字頭兒 hǔzìtóur –> อักษรหัวเสือ 虜、慮、虛
竹字頭兒 zhúzìtóur  –> เกี่ยวกับต้นไผ่ 笑、筆、笛
足字旁兒 zúzìpángr –> อักษรข้าง เกี่ยวกับใช้เท้าเดิน 躍、距、蹄

  2 Responses to “ตารางหมวดนำตัวอักษรจีน [漢字部首名稱表]”

  1. • 健康就是副 [jiànkāng jiùshìfù] การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

    พบมีการพิม์ผิด ดังที่ยกมานี้ น่าจะเป็น 福 ไม่น่าจะเป็น 副

    • ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบครับ แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!