สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Sep 122012
 

ตัวอย่างการใช้ 過 จาก PeggyTeachesChinese

หลากหลายความหมายกับคำว่า 過 (guò)
過 เป็นคำซึ่งไม่ได้มีแค่ความหมายแค่  ข้าม,ผ่าน,เลย,เคย  แต่ยังมีอีกหลากหลายความหมาย เช่น

 • 過 [guò] เคย
  • 我從來沒看你這麼憤怒過。 แต่ไหนแต่ไรมาผมไม่เคยเห็นคุณโกรธขนาดนี้
  • 我去過中國 ฉันเคยไปประเทศจีน (去過 [qùguò] เคยไป)
  • 我從來沒忘記過你。 ฉันไม่เคยลืมเธอได้เลย
  • 我沒有見過。 ฉันไม่เคยเห็น
  • 你愛過的人 คนที่คุณเคยรัก
 • 過 [guò] เลย
  • 坐過站 นั่งเลยป้าย –> 我顧着玩手機居然坐過站了。還好只是一站,我想走走也能到。
  •  光顧着打電話, 坐過站了。 (光 [guāng]  เพียง/เพียงแต่, 不光 [bùguāng] ไม่เพียงแต่)
 • 過 [guò] ข้าม
  •  小馬過河。  เจ้าม้าน้อยข้ามลำน้ำ
  • 過路小心點哦!ข้ามถนนระวังหน่อยนะ
  • 過馬路。 ข้ามถนน
  • 八仙過海,各顯神通。 แปดเซียนข้ามทะเล ต่างแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ (神通 [shéntōng]  อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์/magic power)
 • 過 [guò] ผ่าน, ผ่านไป
  • 過今天就是明天。 ผ่านวันนี้ก็เป็นพรุ่งนี้
  • 剛下過雨。 ฝนเพิ่งจะตกไป
 • 過不去 [guòbuqù] ผ่านไปไม่ได้, ข้ามไปไม่ได้(มีสิ่งกีดขวาง), สร้างความลำบากใจ, รู้สึกเสียใจ
  • 我不知道你為什麼要跟我過不去?
  • 人生沒有過不去的事,只有過不去的人。 ชีวิตคนไม่มีเรื่องอะไรที่ผ่านไปไม่ได้ มีแต่คนที่ผ่านไม่ได้
 • 過 [guò] ความผิดผลาดที่ผ่านมา
  • 人生至惡是善談人過, 人生至愚是惡聞己過 。
   ความเลวร้ายของคนก็คือชอบพูดถึงความผิดพลาดของคนอื่น ความโง่เขลาของคนก็คือการไม่ชอบฟังถึงความผิดพลาดของตนเอง
  • 靜坐常思己過,閑談莫論人非。
   เมื่อนั่งอยู่เงียบๆให้หมั่นคิดถึงความผิดพลาดของตน เมื่อคุยเล่นกันอย่าได้คุยวิจารณ์เรื่องไม่ดีของคนอื่น
 • 過謙 [guòqiān] ถ่อมตัวเกินไป
  • 不必過謙了。 อย่าถ่อมตัวเลย(Don’t be so modest.)
  • 你不必過謙。เธออย่าถ่อมตัวเลย
 • 過渡 [guòdù] 1. การเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่ง 2.ข้ามฟาก
  • 過渡時期 ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง
 • 過去 [guòqù] ข้ามไป, ผ่านไป(อดีต)
  • 凡夫迷失於當下, 後悔於過去. 聖人覺悟於當下,解脫於未來。
   ปุถุชนหลงทางอยู่ในปัจจุบัน เสียใจเสียดายอยู่กับอดีต อริยะรู้ตื่นในปัจจุบัน หลุดพ้นในภายภาคหน้า
  • 忘不了過去的事情 ไม่สามารถลืมเรื่องที่ผ่านไปได้ซะที
 • 來過 [láiguò] เคยมา
  • 你來過泰國嗎?คุณเคยมาประเทศไทยหรือยัง
 • 吃過 [chīguò] กินแล้ว(吃完)/เคยกิน
  • 我吃過飯了。 ฉันทานข้าวแล้ว
  • 我已經吃過啦,不能陪你一起吃午飯了。 ฉันทานเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถไปทานข้าวเที่ยงเป็นเพื่อนคุณ
  • 吃過飯了,是嗎?ทานข้าวแล้ว ใช่ไหม
  • 你吃過午飯了嗎?คุณทานข้าวเที่ยงแล้วใช่ไหม
  • 你吃過拉麵嗎? คุณเคยกินราเม็งไหม
 • 洗過澡 อาบน้ำแล้ว = 洗了澡
  • 我昨晚洗過澡了。 เมื่อคืนฉันอาบน้ำแล้ว
 • 看過 [kànguò] เคยดู
  • 這個電影你看過了嗎? ภาพยนต์เรื่องนี้คุณเคยดูแล้วหรือยัง
 • 見過 เคยพบเห็น
  • 他什麼都見過。 อะไรๆ เขาก็เคยเห็นแล้ว
  • 我們之前見過吧?เราเคยเจอกันมาก่อนใช่ไหมครับ
 • 聽過 [tīngguò] เคยฟัง
  • 你聽過這首歌嗎? คุณเคยฟังเพลงนี้หรือยัง
 • 發生過 เคยเกิดขึ้น
  • 泰國發生過一場地震。 ประเทศไทยเคยเกิดแผ่นดินไหวครั้งหนึ่ง
 • 勝過 [shèngguò] มากกว่า, เหนือกว่า
  • 我愛你勝過任何人。 ฉันไม่เคยรักใครมากเท่าเธอ
  • 愛你勝過自己。 รักเธอมากกว่าตัวเอง
 • 過一陣子 [guòyízhènzi] ผ่านช่วงเวลานี้
  • 我需要一個人過一陣子。 ฉันต้องการผ่านช่วงเวลานี้เพียงลำพัง
 • 過世 [guòshì] ถึงแก่กรรม
  • 我爺爺前幾天過世了。
 • 過關 [guòguān] ผ่านด่าน, ผ่านการทดสอบ
 • 過分 [guòfèn] เกินเลย(แง่ลบ)
  • 怎麼會有這樣的人?,真是太過分了!
 • 過度 [guòdù] มากเกินไป(ทำอะไรที่มากเกินไป)
  • 興奮過度還能睡的着阿?
  • 我一個星期,瘦了四斤,可能是我過度了吧。
 • 過頭 [guòtóu] มากเกินไป
  • 我睡過頭了,我要遲到了。
 • 過於 [guòyú] เกินไป
  • 不必過於擔心。 อย่ากังวลเกินไป (擔心 [dānxīn]  กังวล/worry)
  • 她過於興奮,好象沒有聽見。หล่อนตื่นเต้นดีใจเกินเหตุ เหมือนกับว่าไม่เคยได้ยินมาก่อน
 • 莫過於 [mòguòyú]  ไม่มีอะไรมากเกินกว่า… (nothing is more…than/ 沒有超過…的)
  • 世界上最令人悲痛難忍的,莫過於兩個相愛的人不能結合了。
  • 失去某人,最糟糕的莫過於,他近在身旁,卻猶如遠在天邊。(猶  [yóu] เหมือนกับ)
  • 人生中最致命的莫過於期望。 (致命 [zhìmìng]   ทำให้ถึงแก่ชีวิต/cause death)
 • 過剩 [guòshèng] เหลือเฟือ, ปริมาณมากเกินไป
  • 過剩電流 กระแสไฟมากเกินไป
  • 過剩人口 จำนวนประชากรมากเกินไป
  • 過剩生產能力 ความสามารถในการผลิตมากเกินไป
 • 過獎 [guòjiǎng] กล่าวชมเกินไป
  • 您過獎了。คุณกล่าวชมเกินไปแล้ว
 • 過午 [guòwǔ] ช่วงบ่าย
  • 你剛吃過午飯,不會餓的。
  • 過午不食減肥有效嗎?
 • 過半 [guòbàn] เกินครึ่ง
  • 過半數。 จำนวนเกินครึ่ง (เช่น เต็ม 10 ก็คือ 6 ขึ้นไป)
  • 半數以上  จำนวนครึ่งหนึ่งขึ้นไป (เช่น เต็ม 10 ก็คือตั้งแต่ 5 ขึ้นไป)
 • 過境 [guòjìng] ข้ามแดน(指通過或穿過邊境)
  • 過境交通 การจราจรข้ามแดน
  • 過境路線 เส้นทางข้ามแดน
  • 過境旅客 ผู้โดยสารข้ามแดน
  • 過境貿易 การค้าข้ามแดน
  • 過境簽證 วีซ่าข้ามแดน
 • 過夜 [guòyè] ข้ามคืน
  • 我不在這裡過夜。
  • 太晚了,就留下來過夜吧。
 • 過失 [guòshī] ความผิดพลาด
  • 不要為自己的過失解脫。ไม่ต้องหาข้อแก้ตัว(解脫)ความผิดของตัวเอง
  • 承認自己的過失。ยอมรับความผิดของตัวเอง
 • 過年 [guònián] ฉลองปีใหม่
  • 春節怎麼過法?ตรุษจีนเฉลิมฉลองกันอย่างไร
  • 你們新年怎麼過?พวกคุณฉลองวันปีใหม่กันอย่างไร
  • 你們過不過春節? พวกคุณฉลองวันตรุษจีนกันหรือเปล่า
  • 每年過年的時候,都會和家人一起去外地度假。 (度假 [dùjià] ไปเที่ยวในช่วงวันหยุดพักผ่อน)
 • 過節 [guòjié] ฉลองเทศกาล
  • 過節時各家窗戶上都掛了紅燈,顯得喜氣洋洋的。
 • 過往 [guòwǎng] 1. คบค้าสมาคม  2. ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
  • 回憶太美 只是過往。
  • 我們只是過往的行人。
  • 只是過往、是過往。
 • 過得去 [guòdeqù] ผ่านไปได้
  • 還過得去。
  • 你過得去嗎?
  • 日子總是能過得去的。
 • 過敏 [guòmǐn] แพ้ (ภูมิแพ้)
  • 我對海鮮過敏。 ผมแพ้อาหารทะเล
 • 過日子 [guòrìzǐ] ผ่านชีวิต, ใช้ชีวิต
  • 好好過日子。 ผ่านชีวิตอย่างสงบ
  • 好好過日子得了。ผ่านชีวิตอย่างสงบก็เพียงพอแล้ว
 • 過時 [guòshí] ล้าสมัย
  • 我的電腦xp系統過時了嗎? คอมพิวเตอร์ฉันใช้ระบบปฎิบัติการ xp ล้าสมัยไหม
  • 現在買尼康D90過時了嗎?ตอนนี้ซื้อนิคอน D90 ล้าสมัยไปมั๊ย
 • 過期 [guòqī] เกินกำหนด,หมดอายุ
  • 麵包過期幾個小時還可以食用么?
  • 藥品過期了,應該怎麼辦?
 • 過來 [guòlái] ข้ามมา, เคยผ่านมา
  • 過來人 [guòláirén] คนที่ผ่านโลกมาก่อน
  • 對面的女孩看過來。หญิงสาวฝั่งตรงข้ามมองมา
  • 拿了過來。 หยิบมา
 • 過河拆橋 [guòhéchāiqiáo] เมื่อบรรลุเป้าหมายก็ถีบหัวส่ง
  • 你這真是過河拆橋!
 • 過活 [guòhuó] ดำรงชีวิตมีชีวิต
  • 好好過活。
  • 靠工資過活。
  • 單獨過活。
 • 過濾 [guòlǜ] ผ่านการกรอง
  • 過濾器 เครื่องกรอง
  • 過濾網 ตาข่ายกรอง
 • 過激 [guòjī] รุนแรงเกินไป
  • 過激的態度 ทัศนคติที่รุนแรง
  • 說出過激的話來。
 • 過火 [guòhuǒ] เกินขอบเขต,เกินไป,เลยเถิด
  • 夫妻之間說話不可太過火。
 • 過癮 [guòyǐn] สะใจ, สมใจอยาก
  • 看得過癮。
  • 這場球賽看着真過癮。
  • 你看過癮了嗎?
  • 吃得過癮。
 • 過目 [guòmù] ผ่านตา
  • 過目不忘。
 • 過眼 [guòyǎn] ผ่านตา
  • 紅塵攘攘,一切都猶如過眼雲煙。 โลกนี้สับสนวุ่นวาย ล้วนเช่นหมอกควันที่ผ่านตา
 • 過程 [guòchéng] กระบวนการ, ขั้นตอน
  • 學習過程 กระบวนการเรียนรู้
  • 人生就是為了找尋愛的過程。 การดำเนินของชีวิตคนเราก็เพื่อจะตามหาขั้นตอนของความรัก
 • 過錯 [guòcuò] ความผิด, ผิดพลาด
  • 身負過錯 มีความผิดติดตัว
  • 有過淚有過錯 เคยมีน้ำตาเคยผิดพลาด
  • 從來都沒有犯過錯的人,是那種什麼也沒有做的人。 คนที่ไม่เคยทำผิด คือคนที่ไม่ทำอะไรเลย
 • 過路 [guòlù] ผ่านทาง
  • 過路人。 คนผ่านทาง
  • 過路費。 ค่าผ่านทาง
  • 我只是過路的。 ฉันเพียงแค่ผ่านทาง
 • 過街天橋 [guòjiētiānqiáo] สะพานลอยข้ามถนน
  • 過了過街天橋第二個路口向右轉。
 • 過道 [guòdào] ทางเดิน
  • 過道走廊 ระเบียงทางเดิน
  • 在過道的盡頭,是廁所。 สุดทางเดินคือห้องน้ำ
 • 過量 [guòliàng] (ปริมาณ)มากเกินไป
  • 飲食過量。 กินดื่มมากเกินไป
  • 過量飲酒的危害。 อันตรายจากการดื่มเหล้ามากเกินไป
  • 別喝過量了! อย่าดื่มมากเกินไป
 • 過門 [guòmén] แต่งงาน
  •  過門,基本解釋為女子出嫁到男家,如剛過門的新媳婦。(新媳婦兒 [xīnxífur] เจ้าสาว/新娘)
 • 在…不過了 ไม่มีอะไรจะ…กว่านี้แล้ว
  • 就再好不過了! ไม่มีอะไรจะดีกว่านี้แล้ว
  • 在幸運不過了! ไม่มีอะไรจะโชคดีกว่านี้แล้ว
 • 不過 1. เป็นเพียง 2.แต่(เมื่อใช้ในประโยคขึ้นต้นส่วนหลัง)
  • 我很喜歡新房子,不過離辦公室太遠了。
  • 生命不過是一場旅行。

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!