สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Feb 072011
 

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเืทศกาลตรุษจีน 春節 (chūnjié) :

 • 春 【chūn】 ฤดูใบไม้ผลิ
 • 節  【jié】  เทศกาล
 • 快樂 【kuàilè】 สุขสันต์
 • 春節快樂! 【Chūnjié kuàilè】 สุขสันต์วันตรุษจีน
 • 新正  【xīnzhèng】  เดือนใหม่ (正 มาจากคำเต็มว่า 正月)
 • 年夜飯 【niányèfàn】 อาหารเย็นที่ทานกันในครอบครัวก่อนวันตรุษจีน
 • 如意 【rúyì】 สมความปราถนา
 • 跨年 【kuànián】 การนับถอยหลังเพื่อขึ้นปีใหม่
 • 紅包 【hóngbāo】 อั่งเปา
 • 正在 【zhèngzài】 สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น
 • 放 炮  【fàngpào】 จุดประทัด
 • 安 全 【ānquán】  ปลอดภัย
 • 春節【Chūnjié】 ตรุษจีน
 • 農曆【nónglì】 ปฎิทินจีนตามจันทรคติจีน (ปฏิทินจันทรคติ คือปฏิทินที่นับตามคติการโคจรของดวงจันทร์ โดยหมายดูจากปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรม)
 • 正月【zhēngyuè】 เดือนแรกตามปฎิทินจีน
 • 陰曆【yīnlì】จันทรคติ
 • 俗稱【súchēng】 คำเรียกติดปาก
 • 我國【wǒguó】 ประเทศเรา
 • 民間【mínjiān】 ในหมู่คน
 • 隆重【lóngzhòng】 จำนวนมาก มหาศาล
 • 熱鬧【rènào】 ครึกครื้น
 • 傳統【chuántǒng】 ประเพณี
 • 節日【jiérì】 เทศกาล
 • 歷史【lìshǐ】 ประวัติศาสตร์
 • 悠久【yōujiǔ】 ช้านาน
 • 起源【qǐyuán】 เริ่มต้น
 • 時期【shíqī】 ระยะเวลา
 • 年頭【niántóu】 ปี,เวลา
 • 活動【huódòng】 กิจกรรม
 • 按照【ànzhào】 ตามที่
 • 元旦【Yuándàn】 วันปีใหม่ (1 มกราคม)
 • 年初【niánchū】 ต้นปี
 • 民國【mínguó】 ประเทศจีน (1912-1949).
 • 公曆【gōnglì】 ปีคริสต์ศักราช
 • 一月【yīyuè】 เดือนมกราคม
 • 稱為【chēngwéi】 เป็น
 • 意味着【yìwèizhe】 แสดงความหมาย
 • 春天【chūntiān】 ฤดูใบไม้ผลิ
 • 將要【jiāngyào】 จะ
 • 來臨【láilín】 มาถึง, เ้ข้าใกล้
 • 萬象【wànxiàng】 สรรพสิ่งในจักรวาล
 • 復蘇【fùsū】 ฟื้นคืน
 • 更新【gēngxīn】 ใหม่เอี่อม
 • 播種【bōzhòng】 หว่านเมล็ด
 • 收穫【shōuhuò】 เก็บเีกี่ยวผล
 • 季節【jìjiě】 ฤดูกาล
 • 開始【kāishǐ】 เริ่มต้น
 • 人們【rénmén】 ผู้คน
 • 剛剛【gānggāng】 เพิ่งจะ
 • 度過【dùguò】 ผ่าน
 • 冰天雪地【bīngtiānxuědì】 หิมะและน้ำแข็งปกคลุมไปทั่วพื้นแผ่นดิน
 • 凋零【diāolíng】 โรยรา, ร่วงหล่น
 • 漫漫【mànmàn】 ช้ามาก, นานมาก
 • 寒冬【hándōng】 ฤดูหนาว
 • 盼望【pànwàng】 ความหวัง
 • 日子【rìzi】 วัน
 • 新春【xīnchūn】 ช่วงเวลาปีใหม่  10 หรือ 20 วันตามปฎิทินจัทรคติของจีน
 • 到來【dàolái】 ถึงแล้ว
 • 之際【zhījì】 เวลาที่
 • 自然【zìran】 ธรรมชาติ
 • 充滿【chōngmǎn】 เต็มไปด้วย

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!