สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Aug 092012
 

ภาษาจีนที่คนไทยมักใช้ผิด 常見病句

มีนักศึกษาคนไทยคนหนึ่งเดินเข้าไปในห้องพักอาจารย์เพื่อส่งการบ้านภาษาจีน เมื่ออาจารย์เห็นว่าเป็นเวลาเกือบบ่ายโมงแล้ว จึงทักนักศึกษาด้วยความเอาใจใส่ ว่า “你吃飯了嗎?Nǐ chī fàn le ma?เธอทานข้าวมาแล้วหรือยัง”

นักศึกษาตอบอาจารย์ด้วยภาษาจีนว่า

“我還不吃飯,我要去吃飯了。”
“Wǒ hái bù chī fàn, wǒ yào qù chī fàn le.”

พอพูดเสร็จ ก็ยกมือไหว้พร้อมกล่าวลาอาจารย์และเดินออกจากห้องพักอาจารย์ไป โดยไม่ทันรอให้อาจารย์ถามต่อเพื่อคลี่คลายความสงสัยที่เกิดขึ้นในใจว่า เกิดอะไรขึ้นกับนักศึกษา นักศึกษามีเรื่องกลุ้มใจอะไรถึงทานข้าวไม่ลงหรือไม่ยอมทานข้าว ฯลฯ
ทว่า หลังจากอาจารย์นั่งทบทวนประโยคที่นักศึกษาคนดังกล่าวพูด ในที่สุดก็เข้าใจความหมายที่นักศึกษาต้องการสื่อ คือ‘หนูยังไม่ (ได้) ทานข้าว (แต่) หนูจะไปทานข้าว (เดี๋ยวนี้) แล้วค่ะ’ ซึ่งควรใช้คำว่า沒แทนที่คำว่า不จึงเป็นประโยคที่ถูกต้อง คือ

“我還沒吃飯,我要去吃飯了。
Wǒ hái méi chī fàn, wǒ yào qù chī fàn le.”

วิเคราะห์: ข้อความที่นักศึกษาพูดไม่ได้ผิดเรื่องการวางตำแหน่งของคำหรือการเรียบเรียงถ้อยคำแต่อย่างใด แต่ผิดที่การเลือกใช้คำระหว่าง 不และ沒จนนำไปสู่ความคลาดเคลื่อนในการสื่อความหมาย ซึ่งผิดไปจากความต้องการของผู้พูด และทำให้อาจารย์ผู้รับสารเกิดความสงสัย

คำว่า不และ沒ล้วนเป็นคำวิเศษณ์ที่ใช้วางหน้าคำกริยา บอกปฏิเสธในรูป 不 + v และ 沒+ v เช่น ‘不吃 (bù chī),不去(bù qù),不看(bù kàn)……’กับ‘沒吃(méi chī),沒去(méi qù),沒看(méi kàn)……’เป็นต้น

แต่คำว่า 不และ沒มีความแตกต่างในแง่การสื่อความหมาย โดยสามารถเปรียบเทียบการใช้ ‘不 + v และ沒+ v’ ได้ดังตัวอย่างข้างล่างนี้

不เเปลว่า ไม่ 沒เเปลว่า ไม่ได้
不吃 เเปลว่า ไม่กิน 沒吃เเปลว่า ไม่ได้กิน
不去 เเปลว่า ไม่ไป 沒去เเปลว่า ไม่ได้ไป
不看 เเปลว่า ไม่ดู 沒看เเปลว่า ไม่ได้ดู
不吃飯 เเปลว่า ไม่กินข้าว 沒吃飯เเปลว่า ไม่ได้กินข้าว

จากความหมาย ‘ไม่ + v’ กับ ‘ไม่ได้+ v’ คงเห็นความแตกต่างระหว่างคำว่า不และ沒ได้อย่างชัดเจน โดย不ใช้บอกปฏิเสธโดยเน้นที่เจตนาหรือความตั้งใจของผู้ส่งสารเป็นหลัก เช่น ไม่อยาก ไม่ยอม ไม่ต้องการ ฯลฯ ส่วน 沒 ใช้บอกเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งไม่ได้เกิดขึ้น ณ เวลาที่พูด โดยไม่สื่อความตั้งใจของผู้ส่งสารแต่อย่างใด

ข้อสังเกต: คำว่า 沒ย่อมาจาก 沒有(méi yǒu)ซึ่งแปลว่า ไม่มี เมื่อใช้ตามลำพังแต่ในขณะที่ใช้ในรูปแบบประโยค沒有+ v จะสื่อความหมาย ‘ไม่ได้กระทำสิ่งใด’ เช่นเดียวกับ ‘沒+ v’ เช่น 沒有吃 (méi yǒu chī ไม่ได้กิน), 沒有去(méi yǒu qù ไม่ได้ไป),沒有看(méi yǒu kàn ไม่ได้ดู)เป็นต้นอนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนระหว่าง‘ไม่มี’ กับ ‘ไม่ได้’ ขอกล่าวสรุปด้วยการยกตัวอย่างง่ายๆ ดังนี้

沒有+Nแปลว่า ‘ไม่มีสิ่งใด’เช่น 我沒有書。(Wǒméi yǒu shū.ฉันไม่มีหนังสือ) เป็นต้น
沒有+V แปลว่า ‘ไม่ได้กระทำสิ่งใด’เช่น 我沒有看書。(Wǒméi yǒu kàn shū. ฉันไม่ได้อ่านหนังสือ) เป็นต้น

อ้างอิงจาก : www.อาศรมสยาม-จีนวิทยา.com

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!