สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 162013
 

มาต่อกันด้วยเรื่องของบุพบท “給”

“給” เมื่อเป็นบุพบท (介詞) จะมี ความหมาย ดังนี้

1.มีความหมายเหมือนบุพบท “向”、“對”、“朝” ทั้งนี้ กรรมที่ตามหลังบุพบท “給” จะเป็นผู้รับผลของกริยา/การกระทำนั้น เช่น

 • 你應該給她賠禮道歉去。

2.หมายถึง “替” (ทำ (แทน))、“為” (wèi) เป้าหมาย (對象) หรือกรรมของบุพบท คือผู้ได้รับผล (หรือบริการ) ของกริยานั้น เช่น

 • 醫生給我動了手術。 (ความหมายเดียวกับ “為” )
 • 老師正在給學生們上課。 (ความหมายเดียวกับ “為” )
 • 我給你當翻譯吧。 (ความหมายเดียวกับ “為” )
 • 你去郵局的話,能不能給我寄一封信? (ความหมายเดียวกับ “替”)
 • 王老師病了,今天我給他代課。 (ความหมายเดียวกับ “替”)

3.มีความหมายของ “被” กรรมของบุพบท คือผู้กระทำกริยานั้น เช่น

 • 那本書給他借走了。 (ความหมายเดียวกับ “被”)
 • 樹給大風吹到了。 (ความหมายเดียวกับ “被”)
 • 我的錢包給人偷走了。 (ความหมายเดียวกับ “被”)

ทั้งนี้ ถ้า “給” หมายถึง “替” 、“為” (wèi) (ข้อ 2.) หรือ “被” (ข้อ 3.)

*** “給” ต้องวางไว้หน้าคำกริยาเท่านั้น

4. นอกจากนั้น “給” ยังใช้เป็นคำเสริม (助詞) ได้ด้วย โดย “給” จะวางไว้หน้าคำกริยา หมายถึง (สิ่งของนั้น) ถูกกระทำ (被動) หรือเป็นคำเสริมน้ำเสียง (助詞語氣) เพื่อเป็นการเน้นโดยใช้น้ำเสียงก็ได้ เช่น

 • 屋子給打掃乾淨了。(ถูกกระทำ)
 • 這件事你就給辦一下吧。(เป็นคำเสริมน้ำเสียง – จะสังเกตเห็นว่ากรณีนี้ “給” ตามด้วยคำกริยาโดยตรงได้เลย)

5. ตำแหน่งของ “給” มีวิธีการวาง “給” อยู่ 3 ตำแหน่ง

ลองดูตัวอย่างประโยคต่อไปนี้กันก่อน

 • 給他奇一封信 (หน้าคำกริยา) = 寄給他一封信 (หลังคำกริยา) = 奇一封信給他 (หลังกรรม)
 • 給他打一個電話 (หน้าคำกริยา) = 打給他一個電話 (หลังคำกริยา) = 打一個電話給他 (หลังกรรม)
 • 給他留一個紙條 (หน้าคำกริยา) = 留給他一個紙條 (หลังคำกริยา) = 留一個紙條給他 (หลังกรรม)

(ตัวอย่างข้างบน “給” สามารถวางไว้ตรงไหนก็ได้ โดยที่ความหมายไม่เปลี่ยน)

 • แต่ไม่ใช่ทุกกรณีที่สามารถวางตำแหน่งของ “給” ไว้ตรงไหนก็ได้ (ทั้ง 3 ตำแหน่ง) โดยที่ความหมายยังเหมือนเดิม เพราะเราต้องดูว่าคำกริยา (ในประโยค) มีความหมายอย่างไรด้วย
 • ซึ่งโดยหลักทั่วไป (หลักที่ใช้กับคำกริยาส่วนใหญ่) “給” มีวิธีการใช้ หรือตำแหน่งในการวางอยู่ 2 ตำแหน่ง (คือหน้าคำกริยา กับหลังคำกริยา) ตามที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ (ดูเนื้อหาตอนที่ 1)

ลองมาดูตัวอย่างประโยคต่อไปนี้ (ถ้าวางหน้าคำกริยา หรือหลังกรรม (แล้วแต่กรณี) ความหมายจะเปลี่ยนไป)

 • 賣給他一件衣服 (หลังคำกริยา) = 賣一件衣服給他 (หลังกรรม)
 • 交給他五十塊錢 (หลังคำกริยา) = 交五十塊錢給他 (หลังกรรม)
 • 給他買一本書 (หน้าคำกริยา) = 買一本書給他 (หลังกรรม)
 • 給他打一件毛衣 (หน้าคำกริยา) = 打一件毛衣給他 (หลังกรรม)

6. (ส่วนนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติม) มีคำกริยาบางคำไม่สามารถตามด้วยกรรมคู่ (雙賓語) โดยตรง ต้องมี “給” แทรกกลาง (ระหว่างคำกริยากับกรรม) ตรงกันข้ามกับคำกริยาบางคำที่สามารถตามด้วยกรรมคู่ หรือคำที่ทำหน้าที่ 2 อย่างในเวลาเดียวกัน (ที่เรียกว่า 兼語) ได้โดยตรง โดยไม่ต้องมี “給”เช่น

 • 我不願給他添麻煩 。(ต้องมี “給他”)
 • 他 (給我) 教我踢足球。(ไม่ต้องมี “給我” – ในวงเล็บยกตัวอย่างให้เห็น ถ้ามีจะเป็นประโยคที่ผิด)
 • 小李 (給他) 告訴他這個消息。(ไม่ต้องมี “給他” – ในวงเล็บยกตัวอย่างให้เห็น ถ้ามีจะเป็นประโยคที่ผิด)

(คราวหน้ามาต่อกันด้วยเรื่องของ “和”)

โดย Gunth Lpnm ใน Love Chinese

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!