สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 172013
 

ตัวอย่างบทสนทนา

แลกเปลี่ยนเงินตรา [貨幣兌換]

 • 我想換點錢。
  [wǒ xiǎng huàn diǎn qián]
  ผมอยากขอแลกเงินหน่อยครับ
 • 能否請你給我兌換一些錢?
  [néngfǒu qǐngnǐgěiwǒ duìhuàn yīxiē qián]
  ขอแลกเปลี่ยนเงินตราหน่อยได้ไหมครับ
 • 你要換多少。
  [nǐ yào huàn duōshǎo]
  ต้องการแลกเงินเท่าไร
 • 要哪種貨幣?
  [yào nǎ zhǒng huòbì]
  ต้องการสกุลเงินอะไรครับ
 • 要換哪種貨幣?
  [yào huàn nǎ zhǒng huòbì]
  ต้องการแลกสกุลเงินอะไรครับ
 • 不知道今天的兌換率是多少?
  [bù zhīdào jīntiān de duìhuàn lǜ shì duōshǎo?]
  ไม่ทราบว่าอัตราแลกเปลี่ยนของวันนี้คือเท่าไรครับ
 • 不知道今天的人民幣與泰幣兌換率是多少?
  [bù zhīdào jīntiān de rénmínbì yǔ tài bì duìhuàn lǜ shì duōshǎo?]
  ไม่ทราบว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนจีนกับเงินบาทไทยของวันนี้คือเท่าไรครับ
 • 人民幣換泰銖1比4.56。
  [rénmínbì huàn tàizhū yī bǐ sì diǎn wǔliù]
  เงินหยวนจีนแลกเงินบาท 1 ต่อ 4.56 (เงินไทย 4.56 บาทแลกได้ 1 หยวนจีน หรือ เงินไทย 456 บาทแลกได้ 100 หยวนจีน)
 • 我要換 700 元人民幣。
  [wǒ yào huàn 700 yuán rénmínbì]
  ผมต้องการแลกสกลุเงินจีนเหรินหมินปี้ 700 หยวนครับ
 • 換 500 元人民幣要用多少泰幣?
  [huàn 500 yuán rénmínbì yào yòng duōshǎo tài bì]
  แลก 500 หยวนจีนต้องใช้เงินบาทไทยเท่าไรครับ
 • 我換 500 元。
  [wǒ huàn wǔbǎi yuán]
  ผมขอแลก 500 หยวนครับ
 • 一共是 兩千兩百八十銖。
  ทั้งหมดคือ 2,280 บาท
 • 要什麼鈔票。
  [yào shénme chāopiào]
  ต้องการธนบัตรแบบไหน
 • 要什麼面值的?
  [yào shénme miànzhí de]
  ต้องการธนบัตรมูลค่าเท่าไรครับ
 • 面值一百元, 五十元,十元。
  แบงค์ 100 หยวน, 50 หยวน, 10 หยวน
 • 4張100元, 1張50元,5張10元 的可以嗎?
  [4 zhāng 100 yuán, 1 zhāng 50 yuán,5 zhāng 10 yuán de kěyǐ ma?]
  100หยวน 4ใบ, 50หยวน1ใบ, 10หยวน5ใบ ได้ไหมครับ
 • 1 萬泰幣能兌換多少人民幣?
  [yī wàn tài bì néng duìhuàn duōshǎo rénmínbì?]
  เงินหนึ่งหมื่นบาทไทยและเงินหยวนจีนได้เท่าไรครับ
 • 換旅行支票嗎?
  [huàn lǚxíng zhīpiào ma]
  แลกเช็คเดินทางไหมครับ
 • 你要什麼面額的?
  [nǐ yào shénme miàn’é de]
  คุณต้องการธนบัตรมูลค่าเท่าไรครับ
 • 你有零錢嗎?,我想要些零錢。
  [nǐ yǒu língqián ma?,wǒ xiǎng yào xiē língqián]
  มีแบงค์ย่อยไหมครับ ผมอยากได้แบกงค์ย่อยหน่อย
 • 你有散錢嗎 ?
  [nǐ yǒu sǎn qián ma]
  คุณมีแบงค์ย่อยไหม
 • 能不能換點兒零的?
  [néng bùnéng huàn diǎn er líng de]
  ขอแยกเงินปลีกหน่อยได้ไหมครับ

สกลุเงิน [錢幣]

 • 法郎 [făláng] เงินฟรังค์ฝรั่งเศส
 • 瑞士法郎 [ruìshì fǎláng]   ฟรังก์สวิส/Swiss Franc
 • 港幣 [găngbì]  เงินดอลลาร์ฮ่องกง
 • 馬克 [măkè] เงินมาร์คเยอรมัน
 • 美元 [měiyuán] ดอลลาร์ (สหรัฐอเมริกา)/US dollar (USD)
 • 美金 [měijīn] ดอลลาร์ (สหรัฐอเมริกา)/US dollar (USD)
 • 歐元 [ōuyuán] เงินยูโร
 • 人民幣 [rénmínbì] สกุลเงินจีน(RMB) –> 元 [yuán] หยวน
 • 日元 [rìyuán]  เงินเยนญี่ปุ่น –> Yen (JPY) เยน
 • 泰幣 [tàibì]  เงินบาทไทย –> 泰銖 [tàizhū]บาท/Baht (THB)
 • 英鎊 [yīngbàng]เงินปอนด์อังกฤษ

หน่วยเงินของเงินหยวนจีน[人民幣]
เงินหยวนจีน ความหมายตามตัวอักษรหมายถึง “เงินตราของประชาชน” เป็นเงินตราอย่างเป็นทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีน ออกโดย ธนาคารประชาชนแห่งชาติจีน (People’s Bank of China) หรือ 中國人民銀行 [zhōngguórénmín yínháng]

ตัวอย่างเงิน 100 元 (壹佰圓)

ตัวอย่างเงิน 100 元 (壹佰圓)

ตัวอย่างเงิน 1, 2 และ 5 角 (壹角,貳角,伍角)

ตัวอย่างเงิน 1, 2 และ 5 角 (壹角,貳角,伍角)

ตัวอย่างเงิน 1, 2 และ 5 分 (壹分,貳分,伍分)

ตัวอย่างเงิน 1, 2 และ 5 分 (壹分,貳分,伍分)

 • ภาษาเขียนจะอยู่ในรูป  :   ___元.___角___分
  • 元/圓 [yuán]  หยวน (มีขนาดใหญ่สุด,1.0)   จะแบ่งเป็นแบ็งก์ใบละ 1, 2, 5, 10, 50 และ 100 หยวน
  • 角 [jiǎo] เจี่ยวหรือกั๊ก(มีขนาดเล็กกว่า 元,0.1) จะแบ่งเป็นแบ็งก์ใบละ 1, 2 และ 5 เจี่ยว (10 角 จะเท่ากับ 1 元)
  • 分 [fēn] เฟิน (มีขนาดเล็กที่สุด,0.01) –> ใช้เหมือนกันทั้งภาษาพูดและเขียน (10 分 จะเท่ากับ 1 角)
 • ภาษาพูดจะอยู่ในรูป     :   ___塊.___毛___分
  • 塊 [kuài] ไคว่ (มีขนาดใหญ่สุด,1)  จะแบ่งเป็นแบ็งก์ใบละ 1, 2, 5, 10, 50 และ 100 ไคว่
  • 毛 [máo] เหมา (มีขนาดเล็กกว่า 塊,0.1) จะแบ่งเป็นแบ็งก์ใบละ 1, 2 และ 5 เหมา (10 毛 จะเท่ากับ 1 塊)
  • 分 [fēn] เฟิน (มีขนาดเล็กที่สุด,0.01) –> ใช้เหมือนกันทั้งภาษาพูดและเขียน (10 分 จะเท่ากับ 1 毛)

ตัวอย่างเช่น

 • ¥5.00 ภาษาเขียนอ่านว่า 五元 [wǔyuán]
 • ¥5.06 ภาษาเขียนอ่านว่า 五元零六分 [wǔyuán língliùfēn]
 • ¥3.60 ภาษาเขียนอ่านว่า 三元六角 [sānyuán liùjiǎo]
 • ¥2.50 ภาษาเขียนอ่านว่า 兩元六角 [liǎngyuán wǔjiǎo]  (分มีค่าเป็นศูนย์สามารถละการอ่านได้)
 • ¥5.25 ภาษาเขียนอ่านว่า 五元二角五分 [wǔyuán èrjiǎo wǔfēn]
 • ¥5.25 ภาษาพูดอ่านว่า   五塊二毛五(分) [wǔkuài èrmáo wǔ(fēn)]

***หมายเหตุ

 • เงินจีนที่มีมูลค่าสูงที่สุดคือ 100 หยวน และที่มีมูลค่าต่ำที่สุดคือ 1 เฟิน
 • ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มักจะเขียนราคาโดยมีสัญลักษณ์ ¥ ข้างหน้าราคา และมักจะมีการเขียนสัญลักษณ์ 元 หลังราคา
 • บนธนบัตรจีน หรือบนเช็ค จะเขียนเลขจีนเป็นตัวเขียนใหญ่เพื่อป้องกันการปลอมแปลงและการทำบัญชีผิด (รายละเอียดอยู่ด้านล่าง)
 • กฎเหล็กในการอ่านตัวเลข 0 (零) หากหลัง 0 (零) ไม่มีตัวเลขอื่นตามหลังก็ไม่ต้องอ่านเลข 0 (零) แต่หากมีตัวเลขอื่นตามหลัง เลข 0(零) จะมีกี่ตัวก็แล้วแต่ก็ให้อ่านเลข 0 (零) เพียงตัวเดียว

ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 • 中國人民銀行 [zhōngguórénmín yínháng] ธนาคารประชาชนแห่งชาติจีน (People’s Bank of China)
 • 外幣兌換 [wàibìduìhuàn] แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ/foreign currency exchange
 • 貨幣兌換 [huòbì duìhuàn] แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • 貨幣 [huòbì] สกุลเงิน/เงินตรา/currency
 • 外幣 [wàibì] สกุลเงินต่างประเทศ/เงินตราต่างประเทศ/foreign currency
 • 外匯 [wàihuì] แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (foreign exchange)
 • 外匯率 [wàihuìlǜ]  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  (exchange rate)
 • 兌換率 [duìhuànlǜ] อัตราแลกเปลี่ยน(rate of exchange)
 • 匯款 [huìkuǎn] โอนเงิน
 • 美元 [měiyuán] ดอลลาร์อเมริกัน (US dollar)
 • 現價 [xiànjià] ค่าเงินปัจจุบัน (Current price)
 • 售價 [shòujià] ราคาขาย(selling price)
 • 買價 [mǎijià] ราคาซื้อ(buying price)
 • 賣價 [màijià] ราคาขาย(selling price)
 • 賣出價 [màichūjià] ราคาขาย(selling price)
 • 買入價 [mǎirùjià] ราคาซื้อ (buying rate)
 • 面值 [miànzhí] มูลค่าเงิน(บนธนบัตร)
 • 面額 [miàn’é] มูลค่าเงิน(บนธนบัตร)
 • 硬幣 [yìngbì] เงินเหรียญ
 • 鈔票 / 紙幣 [chāopiào / zhǐ bì] ธนบัตร
 • 利息 [lìxī] ดอกเบี้ย
 • 現鈔 [xiànchāo] เงินสด
 • 現金 [xiànjīn] เงินสด
 • 零錢 [língqián] เงินย่อย
 • 換成零錢 [huànchénglíngqián] แลกเงินย่อย
 • 換錢 / 兌換 [huànqián/duìhuàn] แลกเปลี่ยนเงินตรา
 • 匯率 [huìlǜ] อัตราแลกเปลี่ยน
 • 支票 [zhīpiào] เช็คธนาคาร
 • 支票簿 [zhīpiàobù] สมุดเช็ค
 • 銀行支票 [yínhángzhīpiào] เช็คธนาคาร(banker’s check)
 • 劃線支票 [huáxiànzhīpiào] เช็คขีดคร่อม
 • 現金支票 [xiànjīnzhīpiào] เช็คเงินสด
 • 旅行支票 [lǚxíngzhīpiào] เช็คเดินทาง
 • 本票 [běnpiào] แคชเชียร์เช็ค

ตัวเลขเขียนใหญ่ภาษาจีน(อ่านเพิ่มเติมได้ใน : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)

ตัวเขียนใหญ่ ตัวเขียนเล็ก ค่า พินอิน หมายเหตุ
0 líng 〇 เป็นการนำเสนอที่ไม่เป็นทางการ แต่อักษรตัวเต็ม 零 มีการใช้ในโรงเรียนมากกว่า
1 ตัวเขียนใหญ่ เลิกใช้แล้ว เนื่องจากสามารถแก้ให้เป็น 弍 (2) หรือ 弎 (3) ได้ง่าย
貳 (ต)
貳 (ย)
2 èr ตัวเขียนใหญ่ 弍 เลิกใช้แล้ว เนื่องจากสามารถแก้ให้เป็น 弌 (1) หรือ 弎 (3) ได้ง่าย
สำหรับการใช้ 兩 (ต) หรือ 兩 (ย) ให้ดูหัวข้อถัดไป
叄 (ต)
叄 (ย)
3 sān ตัวเขียนใหญ่ 弎 เลิกใช้แล้ว เนื่องจากสามารถแก้ให้เป็น 弌 (1) หรือ 弍 (2) ได้ง่าย
นอกจากนี้ยังมีอักษรต่างรูป 參 (ต) หรือ 參 (ย) อีกด้วย
4 นอกจากนี้ยังมีอักษรต่างรูป 䦉 อีกด้วย (ส่วนซ้ายของตัวเขียนใหญ่ ประกอบกับตัวเขียนเล็ก)
5
陸 (ต)
陸 (ย)
6 liù
7
8
9 jiǔ
10 shí บางคนใช้ 什 เป็นตัวเขียนใหญ่ แต่ไม่เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากสามารถแก้ให้เป็น 伍 (5) หรือ 仟 (1,000) ได้ง่าย
100 bǎi
1,000 qiān
萬 (ต)
萬(ย)
10,000 wàn เลขจีนจะมีการแบ่งช่วงค่าประจำหลักทุก ๆ 4 หลัก คือทุกหนึ่งหมื่น
億 (ต)
億 (ย)
108

หมายเหตุ : (ต) คือตัวเต็ม, (ย) คือตัวย่อ

อ่านเพิ่มเติม …ศัพท์ภาษาจีน : สกุลเงิน [貨幣]
อ่านเพิ่มเติม …ศัพท์ภาษาจีน: ธนาคาร [銀行]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!