ไฮไลท์ตัวอักษรจีนเพื่อฟังเสียงได้ค่ะ   Click to listen highlighted text! ไฮไลท์ตัวอักษรจีนเพื่อฟังเสียงได้ค่ะ Powered By GSpeech
Jul 102015
 

คำพ้องเสียงในภาษาจีนค่ะ
1) yuányīn
原因 = สาเหตุ/มูลเหตุ
元音 = เสียงสระ

2) yóuyú
由于= เนื่องจาก
鱿鱼 = ปลาหมึก

3) bēijù
悲剧 =โศกนาฏกรรม
杯具= “เศร้าโคตรๆ” เป็นคำฮิตชาวเน็ตจีน(ใช้สำหรับการแสดงอารมณ์ดราม่าเศร้าโศกเกินความเป็นจริง)

4) bǐshì
鄙视 =เหยียดหยาม/ดูถูก
笔试 =สอบข้อเขียน

5) mílù
麋鹿 =กวางเรนเดียร์
迷路 =หลงทาง Continue reading »

Jul 102015
 

หลากหลายความหมายของคำว่า 包 เปา bāo

1) ห่อ,หุ้มหรือเป็นห่อ เช่น

包饺子 bāo jiǎozi ห่อเกี๊ยว 包书皮 bāo shūpí ห่อปกหนังสือ 包装 bāozhuāng บรรจุหีบห่อ 包裹 bāoguǒ ห่อพัสดุภัณฑ์

2) เหมา เช่น 包车 bāochē เหมารถ 包场 bāochǎng เหมารอบการแสดง 包办 bāobàn เหมาทำ 包机 bāojī เหมาเช่าเครื่องบิน /เครื่องบินเหมาลำ 包工 bāogōng ผู้รับเหมา 承包商 chéngbāoshāng ผู้รับเหมา 承包 chéngbāo รับเหมา 包在我身上 bāo zài wǒ shēnshang ฉันเหมาเอง, ฉันจัดการให้เอง, ฉันรับผิดชอบเอง

3) รับประกัน/ประกัน /รับรอง เช่น

 • 包您满意 bāo nǐ mǎnyì รับประกันคุณต้องพอใจ
 • 包修 bāo xiū ประกันซ่อม
 • 包换 bāo huàn ประกันเปลี่ยน
 • 包退 bāo tuì ประกันคืน
 • 包赔 bāopéi รับประกันจะชดใช้ค่าเสียหาย

4) กระเป๋า เช่น

 • 书包 shūbāo กระเป๋าหนังสือ
 • 钱包 qiánbāo กระเป๋าเงิน

5) แฝงไว้ ,รวมถึง เช่น

 • 包括 bāokuò รวมอยู่ในนั้น รวมถึง
 • 包含 bāohán แฝงไว้ในนั้น

6) กระโจม เช่น

 • 蒙古包 ménggǔbāo กระโจมมองโกล

7) ส่วนที่บวม/โน/ตุ่ม/ปูด เช่น

 • 我被蚊子咬了一个包。wǒ bèi wénzi yǎole yīgè bāo ฉันถูกยุงกัดจนเป็นตุ่ม

8) ล้อม เช่น

 • 包围 bāowéi ล้อม

9) ซาลาเปา

 • 包子 bāozi ซาลาเปา
 • 叉烧包 chāshāobāo ซาลาเปาไส้หมูแดง
Jul 102015
 

หมวดศัพท์น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียกญาติพี่น้องของทั้งฝ่ายสามีและฝ่ายภรรยาค่ะ (เครดิตศัพท์จากเพจเรื่องจีนๆ)

ญาติพี่น้องฝ่ายสามี

 • พ่อสามี 公公 (gōnggong)
 • แม่สามี 婆婆 (pópo)
 • พี่ชายสามี 大伯子 (dà bǎi zi)
 • น้องชายสามี 小叔子 (xiǎoshūzi)
 • พี่สาวสามี 大姑子 (dàgūzi)
 • น้องสาวสามี 小姑子 (xiǎogūzi)
 • ญาติพี่น้องฝ่ายภรรยา พ่อภรรยาหรือพ่อตา 岳父 (yuèfù)
 • แม่ภรรยาหรือแม่ยาย 岳母 (yuèmǔ)
 • พี่ชายภรรยา 大舅子 (dàjiùzi)
 • น้องชายภรรยา 小舅子 (xiǎojiùzi )
 • พี่สาวภรรยา 大姨子 (dàyízi)
 • น้องสาวภรรยา 小姨子 (xiǎoyízi )

*** เคยมีข้อสอบPat7.4 ข้อ 1 สอบวันที่8 ตุลาคมปี 2545 ถามว่า

对妻子的母亲应当称为……….。(ควรเรียกแม่ของภรรยาว่าอย่างไร? )

1) 伯母
2) 岳母
3) 婆母
4) 姨母

คำตอบคือ ข้อ 2 นั่นเองค่ะ เพราะ 岳母 หมายถึง “แม่ยาย”

May 232015
 

แจกศัพท์ค่าใช้จ่ายต่างๆ

 • 水费 shuǐ fèi ค่าน้ำ
 • 电费 diànfèi ค่าไฟ
 • 学费 xuéfèi ค่าเล่าเรียน
 • 广告费 guǎnggào fèi ค่าโฆษณา
 • 生活费 shēnghuófèi ค่าครองชีพ
 • 加班费 jiābān fèi ค่าล่วงเวลา
 • 电话费 diànhuà fèi ค่าโทรศัพท์
 • 工资 gōngzī ค่าจ้าง/ค่าแรง
 • 最低工资 zuìdī gōngzī ค่าแรงขั้นต่ำ
 • 罚款 fákuǎn ค่าปรับ
 • 杂费 záfèi ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
 • 解雇费 jiěgù fèi ค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง
 • 运费 yùnfèi ค่าระวาง
 • 搬运费 bānyùn fèi ค่าขนย้ายสิ่งของ
 • 经济费 jīngjì fèi ค่านายหน้า
 • 报酬 bàochou ค่าตอบแทน
 • 车费 chē fèi ค่าโดยสารรถ
 • 损失费 sǔnshī fèi ค่าเสียหาย
 • 赔偿金 péicháng jīn ค่าสินไหมทดแทน
 • 银行手续费 yínháng shǒuxù fèi ค่าธรรมเนียมธนาคาร
 • 租房费 zūfáng fèi ค่าเช่าบ้าน
 • 租地费 zū dì fèi ค่าเช่าที่
 • 公费 gōngfèi ค่าใช้จ่ายของรัฐ
 • 邮费 yóufèi ค่าไปรษณียากร
 • 泰铢的价值 tàizhū de jiàzhí ค่าเงินบาท
 • 折旧费 zhéjiù fèi ค่าเสื่อมราคา
 • 手续费/ 服务费 shǒuxù fèi /fúwù fèi ค่าธรรมเนียม
May 232015
 

有两个动物名称的成语 สำนวนจีนที่มีชื่อสัตว์ 2 ชนิดอยู่ในสำนวนเดียวกันค่ะ

1) 马马虎虎 mǎmǎhūhū (马=ม้า ,虎= เสือ) เลินเล่อ,ไม่รอบคอบ,สะเพร่า, ทำอะไรไม่ระมัดระวัง

2) 狐假虎威 hújiǎhǔwēi (狐=สุนัขจิ้งจอก ,虎=เสือ) สุนัขจิ้งจอกแอบอ้างบารมีเสือ (อุปมาว่า แอบอ้างบารมีข่มเหงผู้อื่น)

3) 杀鸡吓猴 shājīxiàhóu (鸡=ไก่ ,猴 =ลิง) เชือดไก่ให้ลิงดู (ทำโทษคนหนึ่งเพื่อให้คนอื่นกลัว)

4) 鹤立鸡群 hèlìjīqún (鹤 = นกกระเรียน,鸡=ไก่) นกกระเรียนในฝูงไก่ (ผู้ที่มีความโดดเด่นหนือผู้อื่น)

5) 指鹿为马 zhǐlùwéimǎ (鹿=กวาง,马=ม้า) ชี้กวางเป็นม้า (กลับดำเป็นขาว)

6) 牛头不对马嘴 niútóu bùduì mǎ zuǐ (牛=วัว,马=ม้า) หัววัวไม่ตรงกับปากม้า (ตอบไม่ตรงคำถามหรือเรื่องราวไม่สอดคล้องกัน)

7) 虎头蛇尾 hǔtóushéwěi (虎=เสือ,蛇=งู) หัวเสือหางงู (เริ่มต้นได้สวยงาม แต่จบลงแบบแย่) /(การทำงานในตอนเริ่มต้นดูตั้งอกตั้งใจมากแต่สุดท้ายกลับสุกเอาเผากิน)

8) 车水马龙 chēshuǐmǎlóng (马=ม้า,龙=มังกร) คน/รถราวิ่งกันขวักไขว่

9) 狼吞虎咽 lángtūnhǔyàn (狼=หมาป่า,虎=เสือ) หมาป่ากลืน เสือกลืน (อุปมาว่า กินอย่างตะกละตะกลาม)

10) 龙马精神 lóngmǎjīngshén (龙=มังกร,马=ม้า) ขอให้มีพลังกายพลังใจดุจม้า/มังกร , ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง (เป็นคำอวยพร)

11) 鹬蚌相争 yùbàngxiāngzhēng(鹬= นกกระยาง,蚌=หอยกาบ) นกกระยางสู้กับหอยกาบ (สองฝ่ายที่ต่อสู้กันต่างไม่ได้รับผลประโยชน์ แต่กลับให้ฝ่ายที่สามกอบโกยผลประโยชน์ไป)

12) 狼心狗肺 lángxīngǒufèi (狼=หมาป่า,狗=สุนัข) จิตใจเหี้ยมโหดเยี่ยงหมาป่า ,ลมหายใจเยี่ยงสุนัข (ไม่มีคราบความเป็นคน)

13) 鸡犬不宁 jīquănbùníng (鸡=ไก่,犬=สุนัข) แม้แต่สุนัขและไก่ก็อยู่ไม่เป็นสุข(รบกวนก่อความเดือดร้อนกันไปทั่ว)

ติดตามได้ในเฟส Nawarat Aon

May 142015
 

ปุจฉาสรรพนามในภาษาจีนค่ะ

1) 谁 shuí ใคร? (ใช้ถามหาคน) เช่น

 • 他是谁?
  Tā shì shuí?
  เขาเป็นใคร?
 • 桌子上的书是谁的?
  Zhuōzi shàng de shū shì shuí de.
  หนังสือที่อยู่บนโต๊ะเป็นของใคร?

2) 几 jǐ กี่? (ใช้ถามจำนวนที่คาดว่าไม่เกินสิบ /ใช้ถามเวลา) เช่น

 • 你有几个儿子?
  Nǐ yǒu jǐ gè er zi?
  คุณมีลูกชายกี่คน?
 • 你早上几点起床?
  Nǐ zǎoshang jǐ diǎn qǐchuáng
  ตอนเช้าคุณตื่นกี่โมง?

3) 什么 shénme อะไร? เช่น

 • 这是什么书?
  Zhè shì shénme shū?
  นี่คือหนังสืออะไร?
 • 你正在找什么?
  Nǐ zhèngzài zhǎo shénme?
  คุณกำลังหาอะไร?
 • 你最爱吃什么?
  Nǐ zuì ài chī shénme
  คุณชอบกินอาหารอะไรมากที่สุด?

4) 怎么 zěnme อย่างไร?/ยังไง? เช่น

 • 你知道吗这个汉字怎么写?
  Nǐ zhīdào ma zhège hànzì zěnme xiě?
  เธอรู้ไหมว่า อักษรจีนตัวนี้เขียนยังไง?
 • 这个词怎么念?
  Zhège cí zěnme niàn?
  คำนี้อ่านยังไง?

5) 哪/哪儿/哪里 nǎ /nǎr/ nǎlǐ ไหน? ที่ไหน? เช่น

 • 你最喜欢哪一种颜色?
  Nǐ zuì xǐhuān nǎ yī zhǒng yánsè?
  คุณชอบสีไหนมากที่สุด?
 • 你想吃哪一个苹果?
  Nǐ xiǎng chī nǎ yīgè píngguǒ?
  คุณอยากกินแอปเปิ้ลลูกไหน?
 • 你是哪里人?
  Nǐ shì nǎlǐ rén?
  คุณเป็นคนที่ไหน?
 • 你是哪国人?
  Nǐ shì nǎ guórén?
  คุณเป็นคนประเทศไหน?
 • 他在哪儿工作?
  Tā zài nǎr gōngzuò?
  เขาทำงานที่ไหน?

6) 怎样/怎么样 zěnme /zěnme yàng เป็นอย่างไร?/ เป็นยังไง? เช่น

 • 听说你不舒服,现在怎么样?
  Tīng shuō nǐ bú shūfú, xiànzài zěnme yàng?
  ได้ยินว่าเธอไม่สบาย ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง?
 • 今天天气怎么样?
  Jīntiān tiānqì zěnme yàng
  วันนี้อากาศเป็นอย่างไร?

7) 什么时候 shénme shíhòu เมื่อไหร่? เช่น

 • 我们什么时候出发?
  Wǒmen shénme shíhòu chūfā?
  พวกเราจะออกเดินทางเมื่อไหร่?

8) 多少 duōshǎo เท่าไหร่? เช่น

 • 你的电话号码是多少?
  Nǐ de diànhuà hàomǎ shì duōshǎo?
  หมายเลขโทรศัพท์ของคุณคือหมายเลขอะไร?
 • 这个多少钱?
  Zhège duōshǎo qián?
  อันนี้ราคาเท่าไหร่?
 • 苹果一斤多少钱?
  píngguŏ yì jīn duō shăo qián?
  แอปเปิ้ลครึ่งกิโลราคาเท่าไหร่?

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Mar 302015
 

เกร็ดความรู้ภาษาจีนเรื่องการใช้ “多么 duōme” ค่ะ

1) ใช้ในประโยคอุทาน แสดงถึงระดับที่สูงหรือมาก => ….ยิ่งนัก,….เป็นอย่างมาก,…เป็นอย่างยิ่ง เช่น

 • 她是多么好的老师啊! tā shì duōme hǎo de lǎoshī a หล่อนช่างเป็นครูที่ดียิ่งนัก!
 • 景色多么漂亮啊! jǐngsè duōme piàoliang a ทัศนียภาพช่างงดงามยิ่งนัก!
 • 那个姑娘多么可爱啊! nàgè gūniang duōme kě’ài a หญิงสาวผู้นั้นน่ารักยิ่งนัก!

2) ใช้ในประโยคเชิงซ้อนที่มีความสัมพันธ์แบบมีเงื่อนไข มักใช้คู่กับ 不管(ไม่ว่า),无论 (ไม่ว่า) => …..เพียงใด,…..แค่ไหน เช่น

 • 无论你多么聪明,也不可能什么都知道!
  wúlùn nǐ duōme cōngmíng, yě bù kěnéng shénme dōu zhīdào
  ไม่ว่าคุณจะฉลาดแค่ไหน คุณก็ไม่สามารถรู้ทุกเรื่อง !!!

3) ใช้ในประโยคคำถาม ใช้ถามระดับหรือปริมาณ => ….แค่ไหน,….เท่าไหร่ เช่น

 • 你家离学校多么远? nǐ jiā lí xuéxiào duōme yuǎn บ้านของคุณไกลจากโรงเรียนแค่ไหน?
 • 从这里到教堂多么远? cóng zhèlǐ dào jiàotáng duōme yuǎn จากที่นี่ไปโบสถ์ไกลแค่ไหน?
 • 这件事到底有多么重要啊? zhè jiàn shì dàodǐ yǒu duōme zhòngyào a เรื่องนี้มันสำคัญแค่ไหนกันเชียว?

หมายเหตุ: 多么 duōme สามารถใช้เป็น 多 duō เฉยๆก็ได้ค่ะ เช่น

 • 有多么远? yǒu duōme yuǎn => 有多远? yǒu duō yuǎn
 • 多么漂亮啊 duōme piàoliang a => 多漂亮啊 ! duō piàoliang a
 • 多么幸福啊 duōme xìngfú a => 多幸福啊! duō xìngfú a

 

Feb 272015
 

สำนวนจีนสามอักษรตอนที่2ค่ะ ^^

 • 不得已 bùdéyǐ จำใจ
 • 不在乎 bùzàihu ไม่แคร์
 • 绕弯子 ràowānzi พูดอ้อมค้อม
 • 上年纪 shàngniánjì อายุมาก
 • 大不了 dàbùliǎo อย่างมากก็แค่…., ร้ายแรง/รุนแรง
 • 不足道 bùzúdào ไม่สำคัญ/เล็กน้อย
 • 背黑锅 bēihēiguō แพะรับบาป
 • 背包袱 bèibāofu หนักใจ(มีภาระทางจิตใจ)
 • 摆架子 bǎijiàzi วางอำนาจ/เบ่ง/ขี้เก็ก/วางมาด
 • 靠不住 kàobuzhù ไว้ใจไม่ได้
 • 泼冷水 pōlěngshuǐ พูดจาหรือกระทำสิ่งใดเพื่อทำลายขวัญและกำลังใจของคนอื่น
 • 给面子 gěimiànzi ไว้หน้า (รักษาหน้าตาหรือศักดิ์ศรี)
 • 孩子气 háiziqì ทำตัวเป็นเด็ก (มีนิสัยท่าทาง กริยา อารมณ์เหมือนกับเด็กๆ)
 • 赶不上 gǎnbushàng ตามไม่ทัน ,มาไม่ทัน ,พลาด(ตกรถ,เรือ,เครื่องบิน)
 • 划不来 huábulái ไม่คุ้มค่า ไม่ควรค่าที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 • 好容易 hǎoróngyì (คำนี้มีความหมายเหมือนกับ 好不容易 hǎobùróngyì )ไม่ง่ายเลยที่จะ….,ยากที่จะ…..
 • 怪不得 guàibude มิน่าหล่ะ….. ,ไม่แปลกใจ,จะโทษ….ไม่ได้
 • 打交道 dǎjiāodào คบค้าสมาคม
 • 吹牛皮 chuīniúpí คุยโว ขี้โม้
 • 露马脚 lòumǎjiǎo เผยความลับ เผยความจริง
 • 冷不防 lěngbufáng จู่ๆ,ทันดีทันใด
 • 老大难 lǎodànán ปัญหาที่ค้างคาอยู่เป็นระยะเวลายาวนานยากที่จะแก้ไข
 • 交白卷 jiāobáijuàn ส่งกระดาษเปล่า, คว้าน้ำเหลว
 • 恨不得 hènbude แทบอยากจะ….
 • 没意思 méiyìsi น่าเบื่อ ไม่น่าสนใจ ไม่สนุก
 • 难为情 nánwéiqíng ละอายใจ กระดากใจ
 • 眼中钉 yǎnzhōngdīng หนามยอกอก
Feb 272015
 

ตัวอย่างการนำสุภาษิตจีนไปใช้ค่ะ ^__^

1) ตัวอย่างการนำสุภาษิตไปใช้ในการให้กำลังใจ เช่น

 • 世界无难事,只怕有心人 shìjiè wú nánshì, zhǐ pà yǒuxīnrén ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
 • 有志者事竟成 yǒuzhì zhě shì jìng chéng ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
 • 愚者千虑必有一得 yúzhě qiān lǜ bì yǒuyī dé คนโง่ไตร่ตรองพันครั้งย่อมได้ประโยชน์ (ความคิดของคนโง่บางครั้งก็ถูก)

2) ตัวอย่างการนำสุภาษิตไปใช้ในการสั่งสอนคน เช่น

 • 善有善报,恶有恶报 shàn yǒu shàn bào, è yǒu è bào ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
 • 贪多必失 tān duō bì shī โลภมากลาภหาย
 • 自作自受 zìzuòzìshòu กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมตามสนอง
 • 种瓜得瓜,种豆得豆 zhòng guā de guā, zhòng dòu de dòu ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว(ปลูกแตงได้แตง ปลูกถั่วได้ถั่ว คนเราทำอะไรก็ได้อย่างนั้น)
 • 少壮不努力,老大徒伤悲 shàozhuàng bù nǔlì, lǎodà tú shāng bēi เมื่อเยาว์วัยไม่ขยันหมั่นเพียร พอแก่ตัวลงจะเสียใจ
 • 鹬蚌相争渔翁得利 yù bàng xiāng zhēng yúwēng dé lì นกกับหอยไม่ปรองดองกัน ถูกชาวประมงจับไปทั้งคู่ (ข้อคิด: หากสองฝ่ายมัวแต่ทะเลาะกัน มือที่สามก็จะได้ประโยชน์)

3) ตัวอย่างการนำสุภาษิตไปใช้ในการชมเชย เช่น

 • 金枝玉叶 jīnzhīyùyè กิ่งทองใบหยก
 • 青出于蓝 qīngchūyúlán ลูกศิษย์เก่งกว่าครู!!!!

4) ตัวอย่างการนำสุภาษิตไปใช้ในการพูดเกินจริง เช่น

 • 破天荒 pòtiānhuāng ท้องฟ้าแตก (เรื่องที่ไม่เคยมีหรือไม่เคยปรากฏมาก่อน)
 • 垂涎三尺 chuíxiánsānchǐ น้ำลายหกสามฟุต

5)ตัวอย่างการนำสุภาษิตไปใช้ในการเปรียบเปรย เช่น

 • 眼中钉 yǎnzhōngdīng ตะปูในตา
 • 隔墙有耳 géqiángyǒu’ěr กำแพงมีหู
 • 井底之蛙 jǐngdǐzhīwā กบในกะลา

6) ตัวอย่างการนำสุภาษิตไปใช้ในการเยาะเย้ย เช่น

 • 自讨苦吃 zìtǎokǔchī หาเหาใส่หัว
 • 虚有其表 xūyǒuqíbiǎo สวยแต่รูป (สวยแต่เปลือก)

7) ตัวอย่างการนำสุภาษิตไปใช้ในความหมายตรงข้ามกัน

 • 反败为胜 fǎnbàiwéishèng กลับแพ้เป็นชนะ
 • 贪生怕死 tānshēngpàsǐ รักตัวกลัวตาย
 • 转危为安 zhuǎnwēiwéi’ān กลับอันตรายให้เป็นปลอดภัย
Feb 272015
 

สำนวนจีนสามอักษรที่น่าสนใจค่ะ ^____^

 • 帮倒忙 bāngdàománg ยิ่งช่วยยิ่งยุ่ง
 • 绊脚石 bànjiǎoshí ตัวถ่วง
 • 爱面子 àimiànzi รักศักดิ์ศรี รักหน้าตา
 • 合不来 hébulái เข้ากันไม่ได้
 • 耳边风 ěrbiānfēng หูทวนลม
 • 戴绿帽 dàilǜmào ถูกสวมเขา
 • 炒鱿鱼 chǎoyóuyú ถูกไล่ออก โดนไล่ออก
 • 擦屁股 cāpìgu สะสาง ตามล้างตามเช็ดสิ่งที่ทำไม่ดีไว้
 • 开绿灯 kāilǜdēng เปิดไฟเขียว(อุปมาว่า อนุญาตให้ทำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง)
 • 走后门 zǒuhòumén ใช้เส้นสาย
 • 开后门 kāihòumén เล่นเส้น ใช้เส้นสาย
 • 舍不得 shěbude อาลัยอาวรณ์ ทิ้งไม่ลง เสียดาย (ตรงข้ามกับ舍得)
 • 铁饭碗 tiěfànwǎn งานที่มั่นคง
 • 铁公鸡 tiěgōngjī คนขี้เหนียว
 • 马后炮 mǎhòupào การกระทำที่ไม่ทันกาล
 • 想不开 xiǎngbùkāi ปลงไม่ตก
 • 咬耳朵 yǎo’ěrduo กระซิบกระซาบ
 • 意味着 yìwèizhe แฝงความหมายว่า
 • 找麻烦 zhǎomáfan ก่อเรื่อง/หาเรื่อง
 • 碰钉子 pèngdīngzi ถูกปฏิเสธ ถูกบอกปัด
 • 两下子 liǎngxiàzi มีความสามารถ เก่ง (真有两下子)
 • 抱佛脚 bàofójiǎo ในยามปกติไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัว พอเวลาจวนตัวก็ทำอย่างรีบร้อน
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech